Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 11:30

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ταχυσύνδεσμου για λήψη οξυγόνου με δύο εξόδους AFNOR για τις ανάγκες των Ε.Ι. και των ΤΕΠ του Γ.Ν.Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                              Πρέβεζα :08/03/2019
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                        Αρ. Πρωτ.2323
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ταχυσύνδεσμου για λήψη οξυγόνου με δύο εξόδους AFNOR για τις ανάγκες των Ε.Ι. και των ΤΕΠ του Γ.Ν.Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.2223/07-03-2019 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια ταχυσύνδεσμου για λήψη οξυγόνου με δύο εξόδους AFNOR για τις ανάγκες των Ε.Ι. και των ΤΕΠ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά ΣΕ ΦΑΞ Η ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 13/03/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 11.00 ΠΜ, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1439) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩN.

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ   ΠΟΣΟΤ/ΤΕΜ  ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΡ/ΤΙΜΩΝ 
 1  ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΕΝΟΥ 0-760mm hg
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 4,0lt PC4 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ANFOR
 2          
 2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (8Χ13) 10 μέτρα          
 3 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ANFOR  2          

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 424 φορές