Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 05:24

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 06/02/2019 και ώρα 12.00 π.μ. σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν), και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Διαβάστηκε 384 φορές