Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 07:22

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φιάλης υγρού αζώτου για τις ανάγκες του Δερματολογικού Ιατρείου του Γ .Ν.Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 06/02/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12μμ, για την προμήθεια φιάλης υγρού αζώτου για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.116,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1614) .

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Διαβάστηκε 372 φορές