Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 12:29

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή και συντήρηση αυτόματων θυρών για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή και συντήρηση αυτόματων θυρών για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. Πρωτ.10878/21-11-2018 Πρωτογενές Αίτημα για την επισκευή και συντήρηση αυτόματων θυρών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας , με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Η MAIL έως 30/11/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12μμ, για την επισκευή και συντήρηση αυτόματων θυρών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) και 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0899 ΕΡΓΑΣΙΑ) .

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Έλεγχος καλής λειτουργία-συντήρηση θύρας Κεντρικής Εισόδου Επειγόντων.
2. Αντικατάσταση μηχανισμού στήριξης, ηλεκτρικών & μηχανικών μερών (πλην υαλοστασίων) θύρας Εισόδου Κεντρικού Κτιρίου Νοσοκομείου. Έλεγχος -παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.


ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 307 φορές