Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 11:06

Αναβολή ανοίγματος του συνοπτικού διαγωνισμού του Πίνακα Προγραμματισμού του 2018 με αριθ. 48/2018 για προμήθεια Συσκευών Ανοσολογικών Αναλύσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Πρέβεζα      22/11/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 10906

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                              

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ            

Tμήμα…….   : Οικονομικό

Πληροφορίες:   Χ. Δρόσου 

Tηλ. ……….:   26823 61310

Fax  ……….:   26820 24837

Tαχ. Δ/νση. :    Σελεύκειας 2                        

                       481 00,  Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                    

Θέμα: Αναβολή ανοίγματος του συνοπτικού διαγωνισμού του Πίνακα Προγραμματισμού του 2018 με αριθ. 48/2018 για προμήθεια Συσκευών Ανοσολογικών Αναλύσεων (Αντιδραστηρίων για ανοσολογικούς αναλυτές με συνοδό εξοπλισμό) του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας λόγω ένστασης.

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10868/21-11-2018 ένσταση επί των όρων της διακήρυξης.

Σας ενημερώνουμε ότι δε θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των προσφορών της αριθ. 48/2018 διακήρυξης στις 28/11/2018 καθώς κατατέθηκε ένσταση επί των όρων της διακήρυξης. Το άνοιγμα θα πραγματοποιηθεί μετά την εξέταση της ένστασης και έγκρισης του πρακτικού από το ΔΣ του Νοσοκομείου  και έπειτα από σχετική ενημέρωση.

                                                                                                                                             

 Ο Δ/ντής   Δ.Υ
 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 820 φορές