Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 07:25

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ HOLTER ΠΙΕΣΗΣ TONOPORT V ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥ SEERLIGHT ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GE

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 05/11/2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 12.00μ.μ για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ HOLTER ΠΙΕΣΗΣ TONOPORT V ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥ SEERLIGHT ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GE για την καρδιολογική κλινική του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 2480,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ-0889). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ


ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 365 φορές