Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 08:47

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015 Για την προμήθεια Υλικών κλιβάνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια Υλικών κλιβάνου (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης) με cpv 33198200-6 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.497,83 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 506 φορές