Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 12:09

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΦΙΑΠ»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        Πρέβεζα :21/12/2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                 Αρ. Πρωτ.:11390

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

          

Tμήμα……..:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πληρ………:    Ιωάννου Π.

Tηλ. ……….:   2682361308

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2                     

                        481 00,  Πρέβεζα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και  οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΦΙΑΠ».   

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.11367/21-12-2017 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΦΙΑΠ», με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

  Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ  έως 27/12/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 10μμ, λόγω του κατεπείγοντος συνολικού προϋπολογισμού 5.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) . 

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Η παράδοση θα πρέπει να γίνει εφάπαξ και μέχρι 29/12/2017.

Αναλυτικά λοιπόν προτείνεται η προμήθεια και επισυνάπτονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές:

Α.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Χαλύβδινη Φιάλη CO2 Υψηλής Πίεσης, χωρίς ραφή χωρητικότητας 45Kgr  με ηλεκτροστατική βαφή κόκκινη με γκρι λαιμό.

12 τεμάχια

2

Χαλύβδινη Φιάλη CO2 Υψηλής Πίεσης, χωρίς ραφή χωρητικότητας 30Kgr με ηλεκτροστατική βαφή κόκκινη με γκρι λαιμό.

2 τεμάχια

3

Μεταλλικό καπάκι προστασίας φιάλης για ασφάλεια κατά τη μεταφορά-εγκατάσταση

 

4

Κλείστρο πνευματικό. (Είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση κλείστρου ενεργοποιημένου ηλεκτρικά ανάλογα με την απαίτηση του χρήστη.)

14 τεμάχια

5

Σιφωνικός σωλήνας

14 τεμάχια

6

Πυροκροτητής

4 τεμάχια

7

Σωλήνας εύκαμπτος σύνδεσης φιαλών ½’’

14 τεμάχια

8

Σωλήνες εύκαμπτοι πνευματικής σύνδεσης φιαλών ½’’

10 τεμάχια

9

Συλλέκτης υψηλής πίεσης, 300bar, γαλβανιζέ ν ½’’ με είσοδο 1/2” και έξοδο 1/2’’.Ο Συλλέκτης συνοδεύεται από Ανεπίστροφες Βαλβίδες ½’’.

  • 1 συλλέκτης για συστοιχία 6 φιαλών
  • 2 συλλέκτες για συστοιχία 3 φιαλών
  • 1 συλλέκτης για συστοιχία 2 φιαλών

10

Βάση στήριξης στον τοίχο

1 για συστοιχία 2 φιαλών

Β.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΙΑΛΩΝ & ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ

ISO 9809 – 1 ΕΝ 1964 – 1, π 99/36/ΕC

CE

                                                                         Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                                        ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                                                                                              

                                                                          

Διαβάστηκε 933 φορές