Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 14:02

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Χειρουργικών ειδών».

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 31-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Πρέβεζας για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Χειρουργείου του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Διαβάστηκε 720 φορές