Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 11:41

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3999,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδος ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 20
2 ΚΑΡΦΙΔΙΑ Ή ΜΠΕΚ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΥΡΤΑ 45Ο 100
3 Τραχειοσωληνεσ με cuff Νο 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 20τεμ/ Νο(160)
4 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 4000
5 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Τ.Κ.Ε 4000
6 Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων 120lt 1
7 ΒΕΛΟΝΗ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ (ατραυματική)22GX88-90mm με ενσωματομένο οδηγό βελόνης 19GX30mm 100
8 ΒΕΛΟΝΗ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ (ατραυματική)27GX90mm με ενσωματομένο οδηγό βελόνης 22GX30mm 50
9 ΒΕΛΟΝΗ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ (ατραυματική)25GX90mm με ενσωματομένο οδηγό βελόνης 21GX30mm 50
10 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ,ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ,60Χ60 ΕΚ.ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ) . 100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  1. 1.Σύστημα για την μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης με πλαστικό μανόμετρο

Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης με δυνατότητα μέτρησης της φλεβικής πίεσης 180 cm

>     Ολοκληρωμένο σύστημα σωλήνα μέτρησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης με σύστημα ενδοφλέβιας χορήγησης βαρύτητας

>     Μανόμετρο

  1. Βαθμονόμηση από +35 έως -15 cm H20
  2. Καλή ευκρίνεια των τιμών
  3. Δείκτης τόυ μηδενός μετακινήσιμος και στις δύο πλευρές

Άθραυστο πλαστικό Επαναχρησιμοποιήσιμο

   Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 932 φορές