Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016 12:56

Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων παθολογοανατομικού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               Πρέβεζα :04/10/2016

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                          Αρ. Πρωτ.7451

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ            

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Tμήμα……..:  Οικονομικό

Πληρ………:   Δρόσου Χ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2,48100, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων παθολογοανατομικού.

ΣΧΕΤ.Η αριθ. Πρωτ.ΔΣ/876/3-10-2016 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων παθολογοανοτομικού.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με φαξ έως 7/10/2016 ημέρα Παρασκευή 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια του υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1359). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΑΚΕΤΟΝΗ ΛΙΤΡΟ 25 ΛΙΤΡΑ
2 ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗ (99%) ΛΙΤΡΟ 20 ΛΙΤΡΑ
3 ΞΥΛΟΛΗ ΛΙΤΡΟ 20 ΛΙΤΡΑ
4 ΗΩΣΙΝΗ (2% ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΛΙΤΡΟ 10 ΛΙΤΡΑ
5 DPX ML 1500 ML
6 ΗΕΜΑCOLOR II ΛΙΤΡΟ 2,5 ΛΙΤΡΑ
7 ΗΕΜΑCOLOR III ΛΙΤΡΟ 2,5 ΛΙΤΡΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 851 φορές