Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016 13:58

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

Γράφτηκε από τον

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2572

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα: 04 / 04 /2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2572

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Πρέβεζας στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών προβαίνει στην 2η φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών σάκων αίματος (33141613-0).

Η διάρκεια της 2ης φάσης της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ανάρτηση τους στο site του Νοσοκομείου (www.1706.syzefxis.gov.gr), ήτοι από την Δευτέρα 04 Απριλίου 2016 έως και την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: anthi.spanou@1706.syzefxis.gov.gr .

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                             

                                                    

 

 

 

                                         Ο Διευθυντής της Δ.Υ

Διαβάστηκε 1099 φορές