Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015 12:26

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 11/12/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ.Πρωτ.: 9316

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

    

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα         

                                    

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με FAXέως 15/12/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ, ΏΡΑ:12:30 λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3.040,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ

10.000

ΜΕΤΡΑ

       
2. ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40 8PLY 4.000 ΤΕΜ        
3. ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY 4.000 ΜΕΤΡΑ        

                                                                                                               

           

                                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                                                              

                                                                                                      ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 945 φορές