Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015 12:41

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. 1626/11-12-2015 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί έγκριση της διαδικασίας συλλογής προσφορών γιαΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με e-mail για Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ) έως 14/12/2015 ημέρα Δευτέρα λόγω του κατεπείγοντος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 930 φορές