Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 11:02

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.55/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕ CPV 3312200-1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.55/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕ CPV 3312200-1. Συνολικού προϋπολογισμού
διαγωνισμού ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ :12.195,12€ καθαρή αξία και 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ: 1.626,01€ καθαρή αξία και 2.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ: 8.130,08€ καθαρή αξία και 10.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 26/11/2015 (ώρα : 12.30 μ.μ.).

Διαβάστηκε 647 φορές