Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014 15:04

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2013

Γράφτηκε από τον

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΟΝΑ/ΔΙΠΛΑ

190 τεμάχια

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ

70 τεμάχια

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ

25 τεμάχια

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ

3 τεμάχια

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΑ

20 τεμάχια

Πλύσιμο και σιδέρωμα σεντονιών χειρουργείου μικρά

20 τεμάχια

Πλύσιμο και σιδέρωμα παντελονιών Χειρουργείου

10 τεμάχια

Πλύσιμο και σιδέρωμα μπλούζας Χειρουργείου

10 τεμάχια

Πλύσιμο και σιδέρωμα ρόμπας Χειρουργείου

10 τεμάχια

Πλύσιμο και στέγνωμα σάκου Χειρουργείου

3 τεμάχια

Πλύσιμο και στέγνωμα πετσέτας

3 τεμάχια

Πλύσιμο και στέγνωμα μαξιλαριού

2 τεμάχια

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ

20 τεμ το χρόνο

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προσαύξησης των μέγιστων ημερησίων ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών ιματισμού συν ( +) 20% .

ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

     Η παράδοση των ειδών ιματισμού στον ανάδοχο θα γίνεται καθημερινά (Δευτέρα έως και Παρασκευή πλην αργιών), την ίδια ώρα (7:00 π.μ.) που θα γίνεται και η παραλαβή από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου, στους χώρους των πλυντηρίων του Νοσοκομείου. Στον ανάδοχο, επίσης, θα παραδίδονται και οι ποσότητες των ειδών ιματισμού του Σαββάτου και της Κυριακής κάθε Δευτέρα (πλην αργίας) .

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει καθημερινά (Δευτέρα έως και Παρασκευή πλην αργιών) με δικά του μεταφορικά μέσα όλες τις ποσότητες που του παραδόθηκαν την προηγούμενη ημέρα μέχρι τις 7:00 π.μ.. Οι ποσότητες των ειδών του ιματισμού του Σαββατοκύριακου θα τις παραδίδει μισές την Τρίτη (πλην αργίας) και μισές την Τετάρτη πλην (αργίας).

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ώρας παράδοσης-παραλαβής των ειδών ιματισμού ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

 • Όλα τα είδη ιματισμού θα επιστρέφονται καθαρά και σιδερωμένα έτοιμα προς χρήση από το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που ο καθαρισμός δεν είναι ικανοποιητικός (έντονοι λεκέδες κ.λ.π.) θα επιστρέφονται ώστε ο ανάδοχος να επαναλάβει την καθαριότητα (πλύσιμο – σιδέρωμα) αυτών. Εάν αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές και για μεγάλες ποσότητες από τα ανωτέρω είδη τότε θα υπάρξει γραπτή σύσταση από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται τότε το Νοσοκομείο θα ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 12 –Ποινικές ρήτρες της παρούσας Διακήρυξης.

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 1. Στόχος του πλυσίματος είναι να αφαιρεί τους ρύπους, να καθιστά το ύφασμα ανίκανο να προκαλέσει ανθρώπινη ασθένεια ή ερεθισμό και η όψη να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα.
 2. Όλα τα πλυντήρια πρέπει να έχουν θερμόμετρα, που να δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου του πλυσίματος και δείκτες ελέγχου καλής εργασίες.
 3. Συνιστάται αρχικά πρόπλυση του ιματισμού με κρύο ή χλιαρό νερό, ώστε κατά τη διάρκεια του μηχανικού καθαρισμού να επιτυγχάνεται διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες, μηχανική απομάκρυνση των ξένων ουσιών συμπεριλαμβανομένων και μικροβίων.
 4. Κατά τη διάρκεια της πρόπλυσης επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του μικροβιακού φορτίου και οι οργανικοί ρύποι απομακρύνονται πιο εύκολα με το κρύο νερό. Όταν η πλύση ξεκινά με ζεστό νερό τα πρωτεϊνικά υλικά μονιμοποιούνται με αποτέλεσμα το ύφασμα να μένει λεκιασμένο και μετά το πλύσιμο.
 5. Κατά τη διάρκεια της πλύσης το ζεστό νερό καταστρέφει τα μικρόβια.Γι΄αυτό συνιστάται πλύση σε θερμοκρασία > ή = 71ο C για >ή = 25 λεπτά.Τα απορρυπαντικά συντελούν στην απομάκρυνση ορατής βρωμιάς και μικροβίων, ενώ η χρήση της χλωρίνης (50-150 ppm) μειώνει περαιτέρω την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στον ιματισμό.
 6. Σαν τελευταία ενέργεια στο κύκλο πλυσίματος προτείνεται η προσθήκη ενός ήπιου όξινου παράγοντα που εξουδετερώνει την αλκαλικότητα του σαπουνιού και του απορρυπαντικού . Αυτή η μεταβολή του pHαπό το 12 στο 5 αδρανοποιεί ορισμένους μικροοργανισμούς και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.
 7. Επίσης η προσθήκη μαλακτικών ή βακτηριοστατικών αφήνει ένα υπόλειμμα πάνω στο ύφασμα που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.
 8. Η μηχανική δράση του νερού κατά το πλύσιμο και το ξέβγαλμα μειώνει σημαντικά τον αριθμό των μικροβίων.
 9. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Επίσης οι υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα μειώνουν ακόμα περισσότερο το μικροβιακό φορτίο.
 10. Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώνει και μετά το σιδέρωμα διότι η στοίβαξή του δημιουργεί αύξηση της υγρασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πολλαπλασιασμού των τυχόν υπαρχόντων μικροβίων και να χρησιμοποιείται στους ασθενείς υγρός ιματισμός.
 11. Ο ιματισμός του Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια του μηχανικού καθαρισμού δεν θα αναμιγνύεται με ιματισμού άλλου φορέα.
 12. Το προσωπικό που χειρίζεται καθαρό ιματισμό (σιδέρωμα, δίπλωμα, αποθήκευση) πρέπει να φορά καθαρή ενδυμασία και να έχει προηγουμένως πλύνει τα χέρια του.
 13. Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφτεί τους χώρους πλυσίματος του ιματισμού όλων των εταιρειών που συμμετέχουν χωρίς καμία ειδοποίηση προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
 14. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται τους χώρους πλυσίματος του ιματισμού της Αναδόχου εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς καμία ειδοποίηση προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα όσα αναφέρονται στους όρους της σύμβασης ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                        

1.ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                    

2.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ              

3.ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστηκε 407 φορές