Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 7 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Αριθμός 7 /2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                    

Κριτήριο Αξιολόγησης

Το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

Χρόνος Διενέργειας του

διαγωνισμού

Ημερομηνία: 11-11-2014

Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 12:00 πμ

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

                     2.800,00€

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο

                       24-10-2014

Διαβάστηκε 798 φορές