Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014 16:54

Υπηρεσίες Υγείας με αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή και Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή

Γράφτηκε από τον
 Τίτλος:  Δημόσια Διαβούλευση για το έργο της Πράξης 22.6 με τίτλο: «Υπηρεσίες Υγείας με αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή και Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή του Γενικού Νοσοκομείου Πρεβέζης» (MIS 482362)
 Αντικείμενο:  

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού ιατρικού αρχείου (φυσικών φακέλων ασθενών) του Νοσοκομείου για τα έτη 2010-2014 με προτεραιότητα:

 • Στους ενεργούς ασθενείς (νοσηλευόμενοι από σήμερα και για ένα χρόνο)
 • Στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις που επισκέπτονται το νοσοκομείο επαναλαμβανόμενα (ασθενείς με >1 εισαγωγές την τελευταία τριετία)
 • Στους Ασθενείς που έχουν πρόσφατα αιτηθεί αντίγραφα του ιατρικού τους αρχείου/φακέλωνώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ψηφιοποίησης. Ωστόσο, από την υλοποίηση του έργου θα ωφεληθεί το σύνολο των ασθενών αφού με την ολοκλήρωση του έργου το Νοσοκομείου θα διαθέτει Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή με πλήρη λειτουργικότητα και σε πλήρη λειτουργία για όλους τους νέους ασθενείς.

Οι φάκελοι των παραπάνω κατηγοριών ασθενών που θα ψηφιοποιηθούν κατά προτεραιότητα αφορούν σε 2.000 φακέλους.

στην προμήθεια υποδομής Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) που θα πρέπει να διαθέτει:

 • Διεπαφή ψηφιοποίησης φυσικών αρχείων σε DICOM ή άλλα ισοδύναμα η οποία να επιτρέπει την υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης των εγγράφων σε λίστες εργασιών του συστήματος EMR σε μορφή αρχείων DICOM ή άλλα ισοδύναμα
 • Διεπαφές Διασύνδεσης Εξοπλισμού DICOM: Διεπαφές διασύνδεσης του Server με τις DICOM απεικονιστικές συσκευές απευθείας ή μέσω υφιστάμενων συστημάτων PACS για την λήψη των DICOM ιατρικών εξετάσεων. Καλύπτει εξοπλισμό τμημάτων ακτινοδιάγνωσης - ακτινοαπεικόνισης και χειρουργεία-εντατική μονάδα
 • Διεπαφές Διασύνδεσης Αναλογικού εξοπλισμού Βίντεο και ήχου: Λογισμικό λήψης ιατρικών εξετάσεων και βίντεο από μη DICOM απεικονιστικό εξοπλισμό το οποίο καλύπτει το παθολογοανατομικά εργαστήρια και ενδοσκοπικά τμήματα
 • Διεπαφές διασύνδεσης εξοπλισμού ΗΚΓ: Διεπαφές διασύνδεσης εξοπλισμού ΗΚΓ, για την λήψη ηλεκτροκαρδιογραφημάτων
 • Διεπαφές Προβολής ΗΚΓ: Πλατφόρμα προβολής και επεξεργασίας ΗΚΓ στους σταθμούς εργασίας
 • Διεπαφή Προώθησης Λίστας Εργασιών: Λογισμικό αυτόματης προώθησης της λίστας εργασίας από τα λογισμικά HIS/RIS στον DICOM απεικονιστικό εξοπλισμό
 • Διεπαφή εισαγωγής εικόνων DICOM: Λογισμικό ανάκτησης εξετάσεων στο σύστημα EMR από οπτικά μέσα CD/DVD
 • Διεπαφή Επικοινωνίας μέσω πρωτοκόλλου HL7: Λογισμικό επικοινωνίας του συστήματος EMR με τα συστήματα HIS,RIS/PACS, LIS κ.τ.λ .
 • Υποσύστημα μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων: Υποσύστημα διαχείρισης της αποθήκευσης και της αρχειοθέτησης με δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας-(data replication)
 • Υποσύστημα εξυπηρετητή που θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταγωγής και διαχείρισης ιατρικών αρχείων.
 • Υποσύστημα προβολής και διάγνωσης εξετάσεων: Λογισμικό που θα παρέχει όλα τα εργαλεία προβολής και διάγνωσης όλων των τύπων εξετάσεων.
 • Υποσύστημα επισκόπησης έξυπνων φορητών συσκευών (tablets/smartphones): Λογισμικό που επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση και προβολή στις ιατρικές εικόνες μέσω πλοηγού διαδικτύου

Στην αναγκαία αναβάθμιση του εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Νοσοκομείου, στο βαθμό που αυτό απαιτείται από την ψηφιοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου. Συγκεκριμένα η αναβάθμιση θα αφορά στην προμήθεια:

 • Υπολογιστικών συστημάτων προκειμένου να αναβαθμιστεί η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς (servers) και αναβάθμιση των υποδομών διαθεσιμότητας στην πληροφορία με λειτουργία εφαρμογών virtualization
 • επαρκή χώρου αποθήκευσης των ψηφιοποιημένων και από εδώ και πέρα ψηφιακών δεδομένων του Ιατρικού Φακέλου (storage)
 • Εξοπλισμού ψηφιακής ασφάλειας και κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης των πολιτικών πρόσβασης στο δίκτυο του Νοσοκομείου
 • Βασικών υποδομών δικτύου δεδομένων (σταθερού & ασύρματου) καθώς και εξοπλισμού πολυκαναλικής πρόσβασης.
 • Yποδομής ψηφιοποίησης, σαρωτές (κειμένου και ιατρικών εξετάσεων)

Έμφαση θα δοθεί στην πολυκαναλική πρόσβαση από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές και μεγιστοποίηση της διαλειτουργικότητας με τα υπάρχοντα αλλά και –μέσω του παρόντος έργου - τα νέα πληροφοριακά υποσυστήματα του Νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη σημασία για το έργο έχει επίσης και ο εκσυγχρονισμός της δικτυακής πύλης του Νοσοκομείου με την προσθήκη καινοτόμων προσωποποιημένων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και κυρίως για την παραγωγική αξιοποίηση των υποδομών πληροφορικής που θα προμηθευτεί το νοσοκομείο στα πλαίσια του παρόντος έργου.

Πιο συγκεκριμένα, αφορά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της δικτυακής πύλης που θα διαθέτει:

 • Ενότητα εξωτερικών χρηστών με έμφαση στην ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών με χρήση προηγμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS – Content Management System). Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά ουσιαστικά στην τεχνολογική, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτυακού τόπου του Νοσοκομείου
 • Ενότητα πιστοποιημένων χρηστών που αφορά σε ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποιούν τακτικά τις υπηρεσίες του νοσοκομείου εξαιτίας χρονίων ασθενιών ή της φάσης αποθεραπείας στην οποία βρίσκονται (π.χ. μετεγχειρητική φάση κατ’ οίκων ανάρρωσης). Μέσω της συγκεκριμένης ενότητας και των λειτουργιών που θα διαθέτει, θα υπάρχει η δυνατότητα φυσικής δικτύωσης των ασθενών από τα σπίτια τους με το νοσοκομείο, την κλινική και τους θεράποντες ιατρούς που τους παρακολουθούν. Στην ενότητα αυτή θα έχουν πρόσβαση και πιστοποιημένα στελέχη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου προκειμένου να υποστηρίζουν τους παραπάνω ασθενείς.
 • Ενότητα διεκπεραίωσης αιτημάτων διαλειτουργικότητας του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς με το εξωτερικό περιβάλλον του νοσοκομείου μέσω συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων (π.χ. αιτήματα προσθήκης - αναζήτησης δεδομένων από το φάκελο ασθενούς, αιτήματα για επανεκτύπωση γνωματεύσεων κλπ).

Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” και ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ, 310.459,00€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 252.405,69€, ΦΠΑ 23 %: € 58.053,31 €).

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 25.8.2014 έως 8.9.2014.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης
Στοιχεία επικοινωνίας:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Σελεύκειας 2, 48100, Πρέβεζα
Τηλ. 26823-61312
Φαξ
26820-24837

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Συνημμένα αρχεία προκήρυξης:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν έως τις 8.9.2014 τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

 

 
 Α/Α  Σχόλιο ή Παρατήρηση με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)
 1  
 2  
   

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ

Διαβάστηκε 1900 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 3c ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ