Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014 14:45

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για οικοδομικές εργασίες στο Γ.Ν Πρέβεζας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 Πρέβεζα  11 -3-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                       Αρ.Πρωτ.:   2049 /11-3-14

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

 

             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

     

 

 

________________________________________________________          

Tμήμα:           Τεχνικό

Πληρ:             Α. Αναστασίου

Tηλ. ……….: 26823 61315

Fax ……….: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση : Σελεύκειας 2                             

                     481 00, Πρέβεζα  

     

 

                

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για εργασίες ελαιοχρωματισμών οροφής στην πτέρυγα της Μαιευτικής Κλινικής στο Γ.Ν Πρέβεζας

 

ΣΧΕΤ.Η αριθ. πρωτ. 274/11-3-2014 απόφαση Διοικητή περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του δώματος στην πτέρυγα της Μαιευτικής Κλινικής με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 14/3/2014 ημέρα Παρασκευή λόγω του κατεπείγοντος σε κλειστό φάκελο στο Τεχνικό Τμήμα για τις κάτωθι εργασίες στο Νοσοκομείο.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Δίνεται συνημμένο προσφοράς.

 

Οικοδομικές εργασίες στο Γ.Ν Πρέβεζας

 

Για την στεγανοποίηση του δώματος της Μαιευτικής Κλινικής θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 

Α. Στεγανοποίηση δώματος.

  1. τοποθέτηση 30 τμχ τυποποιημένων πλαστικών εξαεριστικών με φλάντζα,
  2. έλεγχος και επισκευή της επιφάνειας, αρμών και υδρορροών στέγης συνολικής επιφάνειας 350 τετρ.μ..

 

Β. Επισκευή κάθετων υδρορροών.

  1. επισκευή ροής με διαμόρφωση επιφάνειας και τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος σε τέσσερις (4) υπάρχουσες υδρορροές,
  2. αποξήλωση και κατάλληλη επανατοποθέτηση μίας κάθετης υδρορροής γαλβανισμένης σωλήνα διατομής DN 100 συνολικού ύψους 7 μ,
  3. τοποθέτηση υδρορροής με σωλήνα PVC 6X10/6Α μήκους 9 μ. και συντήρηση οριζόντιας μεταλλικής υδρορροής συνολικού μήκους 20 τρχ.μ.

 

     Γ. Επισκευή οριζόντιας υδρορροής αρμού.

         επισκευή ανοικτής υδρορροής αρμού διαστάσεων 25Χ0,5Χ0,5 (ΜΧΜΧΜ)

         με τις παρακάτω εργασίες:

  1. καθαρισμός, αποκατάσταση στεγανότητας και προεργασία με αστάρι της υπάρχουσας μεταλλικής επιφάνειας,
  2. διαμόρφωση κλίσης της οριζόντιας επιφάνειας με μπετόν,
  3. επάλειψη της επιφάνειας με ελαστομερή στεγανοποίησης,
  4. στεγανή διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με τις υπάρχουσες υδρορροές.

  

  

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ :                           ΕΥΡΩ.

 

     Η τιμή περιλαμβάνει : ΦΠΑ τιμολογίου, τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές.

 

Ο εργολάβος μπορεί να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου καθημερινά στις εργάσιμες ώρες σε συνεννόηση με το Τεχνικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, τηλ. 2682 361315-316.

 

                                                                                                                                                                                                Ο ΥΠ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

                                                              Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                                                                    

Διαβάστηκε 737 φορές