Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 11:55

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΣΚΟΥΠΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΣΚΟΥΠΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

ΣΧΕΤ.Η αριθ. πρωτ. 1201/19-09-2013 απόφαση Διοικητή περί έγκρισης προμήθειας ΣΚΟΥΠΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως 25/09/2013 ημέρα Τετάρτη λόγω του κατεπείγοντος στο παρακάτω Ε-ΜΑΙL anna.ropoki@1706.syzefxis.gov.gr για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας συνολικού προϋπολογισμού 17.241,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ειδικότερα δε Νοσοκομείο, ( 14.170,01€ ) , ΚΥΚ (279,21),ΚΥΘ ( 279,21),ΚΥΠ ( 279,21),ΚΥΦ ( 279,21) και ΚΕΦΙΑΠ ( 1.954,47). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν διαθέτει τα εν λόγω είδη παρακαλούμε να μας απαντήσετε μέσω του FAX του Νοσοκομείου μας.

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

  1.  

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, μαύροι μικροί και μεγάλοι - άοσμοι   (80Χ110)  

                               ( 60Χ80)                                                                                                                                                                                                       

25.500 τεμάχια

53.700 τεμάχια

 

 

  1.  

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, κίτρινοι- άοσμοι     ( (60Χ80)

 

3.520 τεμάχια

 

 

  1.  

Σακούλες απορριμμάτων– άοσμες (για μικρά καλαθάκια σκουπιδιών)

500.000 τεμάχια

 

 

  1.  

Σφουγγάρια (αντιβακτηριδιακά 10Χ15εκ περίπου)

110 τεμάχια

 

 

  1.  

Μπαταρίες αλκαλικές μεγέθους LR14

50 τεμάχια

 

 

  1.  

Α)Ποτήρια νερού πλαστικά μικρά μ. χ.

Απαραίτητη προϋπόθεση: να έχουν ικανοποιητική σκληρότητα, να ΜΗΝ είναι εύθραυστα και σταθερής σύνθεσης και σύστασης ώστε να μην χρειάζονται 2 και 3 για να μπορούν να κρατηθούν στο χέρι.

32.500 τεμάχια

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΕΦΙΑΠ

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

1)KYK

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, μαύροι μεγάλοι - άοσμοι   (80Χ110)                                                                                                                                                                      

1.400 τεμάχια

 

 

2) ΚΥΘ

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, μαύροι μεγάλοι - άοσμοι   (80Χ110)                                                                                                                                                                      

1.400 τεμάχια

 

 

3)ΚΥΠ

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, μαύροι μεγάλοι - άοσμοι   (80Χ110)                                                                                                                                                                      

1.400 τεμάχια

 

 

4)ΚΥΦ

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, μαύροι μεγάλοι - άοσμοι   (80Χ110)                                                                                                                                                                      

1.400 τεμάχια

 

 

5)ΚΕΦΙΑΠ

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, μαύροι μεγάλοι - άοσμοι   (80Χ110)                                                                                                                                                                      

9.800 τεμάχια

 

 

 

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΝΑ/ΚΙΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 80Χ110 ΤΑ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ - ΓΙΑ ΤΙΣ 60Χ80 ΤΑ 23 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΤΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ.                                                                           

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ( ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΚΟΥΛΑ

Διαβάστηκε 1621 φορές