en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 20:14

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΦΙΛΜΣ αξονικού τομογράφου

ΣΧΕΤ.Η αριθμ πρωτ. 1155/10-09-2013 απόφαση Διοικητή περί έγκρισης προμήθειας ΦΙΛΜ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως 16/09/2013 ημέρα Δευτέρα λόγω του κατεπείγοντος στο παρακάτω Ε-ΜΑΙL anna.ropoki@1706.syzefxis.gov.gr για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας συνολικού προϋπολογισμού 6.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν διαθέτει τα εν λόγω είδη παρακαλούμε να μας απαντήσετε μέσω του FAX του Νοσοκομείου μας.

Διαβάστηκε 1500 φορές