Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2013 21:51

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ιατρικά αναλώσιμα (υγειονομικό υλικό ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ιατρικά αναλώσιμα (υγειονομικό υλικό ).
ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.1093/27-08-2013 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ιατρικών αναλώσιμων( υγειονομικό υλικό ).
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά άμεσα λόγο του κατεπείγοντος στο παρακάτω φαξ 2682024837 για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας, συνολικού προϋπολογισμού 60,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν διαθέτει τα εν λόγω είδη παρακαλούμε να μας απαντήσετε μέσω του FAX του Νοσοκομείου μας.

Διαβάστηκε 1734 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ