en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013 04:34

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo 09/2013

 Tμήμα:              Οικονομικό

Πληροφορίες:    Αυδίκος Αθ. - Δρόσου Χρ.

Tηλ:                 26823 61310

Fax:                  26820 24837

Tαχ. Δ/νση :     Σελεύκειας 2 - 481 00, Πρέβεζα

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo   09/2013

                                   Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας Προκηρύσσει

                             Πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ως κάτωθι:

 1.«Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών » με κωδικό κατηγορίας CPV (18000000-9) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 9.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 34/2013 και ημ/νία διενέργειας 27/11/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).

  1. 2. «Ιατρικές προμήθειες» με κωδικό κατηγορίας CPV (33192000-2) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 35/2013 και ημ/νία διενέργειας 20/11/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  2. 3.«Ορθοπεδικά υλικά» με κωδικό κατηγορίας CPV (33141700-7) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 36/2013 και ημ/νία διενέργειας 24/07/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  3. 4.«Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης » με κωδικό κατηγορίας CPV (18110000-3) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 37/2013 και ημ/νία διενέργειας 10/12/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  4. 5. «Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) » με κωδικό κατηγορίας CPV (38437110-1) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 15.527,38€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 38/2013 και ημ/νία διενέργειας 23/07/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  5. 6.«Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία » με κωδικό κατηγορίας CPV (90721600-3) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 39/2013 και ημ/νία διενέργειας 22/10/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  6. 7.«Ακτινολογικά μηχανήματα » με κωδικό κατηγορίας CPV (33111000-1) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 40/2013 και ημ/νία διενέργειας 31/07/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  7. 8.«Αέρια» με κωδικό κατηγορίας CPV (24100000-5) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 60.311,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 44/2013 και ημ/νία διενέργειας 31/10/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).

 Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. στο Γρ.Προμηθειών του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα: 2682361310 & 26823613108 ( Μάντζιου Ολ.- Αυδίκος Αθ.).

 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.1706.syzefxis.gov.gr/).

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

 

Τζίμας Νικόλαος

Διαβάστηκε 2051 φορές