Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 11:35

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo 11/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πρέβεζα: 25-07-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                       Αριθ. Πρωτ.: ΔΣ/951

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ        

______________________________________________________________

Tμήμα……..:Οικονομικό

Πληροφορίες:Ροπόκη Α..- Μάντζιου Όλγα.

Tηλ. ………:26823 61310

Fax ……….:26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:Σελεύκειας 2 - 481 00, Πρέβεζα                      

                       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo   11/2013

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας

Προκηρύσσει

Πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ως κάτωθι:

 

  1. 1. «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» με κωδικό κατηγορίας CPV (33181500-7). Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ.42/2013 και ημ/νία διενέργειας 21/08/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  2. 2. «ΦΙΑΛΙΔΙΑ» με κωδικό κατηγορίας CPV (39225730-1).Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 19.472,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ.43/2013 και ημ/νία διενέργειας 21/08/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. στο Γρ.Προμηθειών του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα: 2682361310 & 26823613108 (Ροπόκη Α.. - Μάτζιου Όλγα ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.1706.syzefxis.gov.gr/).

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

         Τζίμας Νικόλαος

Διαβάστηκε 1828 φορές