Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 11:52

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια θερμικό χαρτί συστήματος προτεραιότητας εξωτερικών ιατρείων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια θερμικό χαρτί
συστήματος προτεραιότητας εξωτερικών ιατρείων .
ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ. 903/15-7-2013 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας (
θερμικό χαρτί συστήματος προτεραιότητας εξωτερικών ιατρείων)

Διαβάστηκε 2140 φορές