Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 11:51

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χειρουργικού υλικού

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση
τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χειρουργικού
υλικού.
ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.896/11-7-2013 απόφαση Διοικητή για την έγκριση
προμήθειας χειρουργικού υλικού.

Διαβάστηκε 1901 φορές