Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 10:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo 09/2013

Tμήμα:              Οικονομικό
Πληροφορίες:    Αυδίκος Αθ. - Δρόσου Χρ.
Tηλ:                 26823 61310
Fax:                  26820 24837
Tαχ. Δ/νση :     Σελεύκειας 2 - 481 00, Πρέβεζα

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo   09/2013

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας Προκηρύσσει

 Πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ως κάτωθι:

  1. «Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών » με κωδικό κατηγορίας CPV (18000000-9) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 9.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 34/2013 και ημ/νία διενέργειας 27/11/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  2. «Ιατρικές προμήθειες» με κωδικό κατηγορίας CPV (33192000-2) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 35/2013 και ημ/νία διενέργειας 20/11/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  3. «Ορθοπεδικά υλικά» με κωδικό κατηγορίας CPV (33141700-7) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 36/2013 και ημ/νία διενέργειας 24/07/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  4. «Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης » με κωδικό κατηγορίας CPV (18110000-3) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 37/2013 και ημ/νία διενέργειας 10/12/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  5. «Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) » με κωδικό κατηγορίας CPV (38437110-1) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 15.527,38€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 38/2013 και ημ/νία διενέργειας 23/07/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  6. «Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία » με κωδικό κατηγορίας CPV (90721600-3) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 39/2013 και ημ/νία διενέργειας 22/10/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  7. «Ακτινολογικά μηχανήματα » με κωδικό κατηγορίας CPV (33111000-1) συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 40/2013 και ημ/νία διενέργειας 31/07/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).

 Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. στο Γρ.Προμηθειών του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα: 2682361310 & 26823613108 ( Δρόσου Χρ.- Αυδίκος Αθ.).

 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.1706.syzefxis.gov.gr/).

 Ο Διοικητής του Νοσοκομείου


Τζίμας Νικόλαος

Διαβάστηκε 2123 φορές