en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 19:45

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

                                                          

                                                                                                      Πρέβεζα: 27-06-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ                                                      Αριθ.Πρωτ.: ΔΣ/

 

 

 

              

 

 

Τμήμα:          Οικονομικών

   Πληροφορίες : Ροπόκη Α.

Τηλ.:                2682361310

Φαξ:                2682024837

E-mail:         Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ταχ. Διεύθ.:    Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

                                    

ΑΠΟΦΑΣΗ

                        Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

             Έχοντας υπόψη :

 1. 1.Τις διατάξεις του Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές Διατάξεις.
 2. 2.Τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 6 παρ.3, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων»
 3. 3.Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα»
 4. 4.Τις διατάξεις του Ν.3580/2007, Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
 5. 5.Τις διατάξεις του Ν.1861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) άρθρο 24 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών στο Διαδίκτυο οργάνων «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις.
 6. 6.Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
 7. 7.Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 ΄΄Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
 8. 8.Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 ΄΄Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις ΄΄ .
 9. 9. Το άρθρο 27 παρ. 11 του Ν.3867 (μέχρι 45.000,00€) δεν χρειάζεται έγκριση από άλλο όργανο.
 10. 10. Την Αρίθ.:3567/09-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) έγκρισης του Π.Π.Υ.Υ.2012.
 11. 11. Του Ν.1585/10 Μαΐου 2012 με θέμα « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές…».
 12. 12. Την αριθ.:5805/08-08-2012 Υ.Α.(ΦΕΚ 2309/Β/08-08-2012) έγκρισης φορέα διενέργειας για την υλοποίηση των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012, πιστώσεις 2012 & 2013.
 13. 13. Την αρ.πρωτ.:6881/03-10-2012 απόφαση της Ε.Π.Υ σχετικά με «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ’ 2013.
 14. 14. Το αρ.21/20-11-2012 πρακτικό του Δ.Σ. με θέμα «Διαχωρισμός Πιστώσεων Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2012 & Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2013 και προκήρυξη διαγωνισμών Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2012».
 15. 15. Τις αριθμ. πρωτ.: 1209/29-11-2012,1251/11-12-2012 ,1264/13-12-2012, 1264/20-12-2012 (ορθή επανάληψη) και 1265/13-12-2012 αποφάσεις διοικητή της 6ηε ΥΠΕ σχετικά με ορισμό φορέων διενέργειας των ΓΝ Αιγίου, ΓΝ Πρέβεζας . ΓΝ Ναυπλίου , ΓΝ – ΚΥ Φιλιατών , ΓΝ Λευκάδας για διαγωνισμούς που ενέταξαν στο ΠΠΥΥ 2012 – πιστώσεις 2012 και προκηρύχθηκαν έως 31-12-2012.
 16. 16. Την αριθμ 68/07-02-2013 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ (ορθή επανάληψη) περί ορισμού των φορέων διενέργειας του εγκεκριμένου ΠΠΥΥ 2012-πιστώσεις 2013.
 17. 17..Την αριθμ. 17/2013 σύμβαση ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FORME E.Π.E. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ.
 18. 18..Την αριθμ 33/2013 σύμβαση ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FORME E.Π.E. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την προμήθεια «ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ».
 19. 19.Το γεγονός ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ FORME E.Π.E. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. αδυνατεί να εκπληρώσει τις παραγγελίες στο συμβατικό χρόνο δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα λόγω των ελλείψεων στην λειτουργία του Νοσοκομείου.
 20. 20.Την Αριθμ. 14/21-5-2013 απόφαση Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία κηρύττει έκπτωτο τον προμηθευτή FORME E.Π.E. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. των αριθμ 17/2013 και 33/2013 συμβάσεων για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» και «ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» και προτείνουν την επανάληψη των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς οι επόμενες συμμετέχουσες εταιρείες στον διαγωνισμό, κατέθεσαν οικονομικές προσφορές   σε τιμές υψηλότερες του Παρατηρητηρίου Τιμών.
 21. 21.Την άμεση ανάγκη για προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες απορριμμάτων-χαρτί υγείας για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου) με την διαδικασία της συλλογή προσφορών, έως τελεσφορήσουν οι νέες διαγωνιστικές διαδικασίες καθώς έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα λόγω της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρείας.

 

 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

     Την προμήθεια των ειδών καθαριότητας (σακούλες απορριμμάτων - χαρτί υγείας) με την διαδικασία της συλλογής προσφορών έως ότου τελεσφορήσουν οι νέες διαγωνιστικές διαδικασίες από τις κάτωθι εταιρείες

 

1) Εταιρεία ΑΦΟΙ Α. ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.., για τα κάτωθι είδη

ΖΗΤΟΥΜΕΝO EIΔΟΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, μαύροι μικροί και μεγάλοι - άοσμοι

Α)(80Χ110)                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

1,29/kg

451,5

103,85

 

 

 

 

 

555,35

Β)(60Χ80)    

280

1,34/ kg

375,2

86,30

 

461,5

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

826,7

 

1.016,85

 

2) Εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝO EIΔΟΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, κίτρινοι- άοσμοι  

               Α) (80Χ110)                                                                                

 

 

15

 

 

1,79

26,85

6,17

 

 

 

33,02

Β) .(60Χ80)

30

1,59

47,70

10,97

58,67

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής κόκκινοι- άοσμοι( 60χ80)

15

 

1,59

23,85

5,48

 

 

29,33

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

98,4

 

 

121,02

 

3) Εταιρεία BBD Νικ. Λαινιώτης

ΖΗΤΟΥΜΕΝO EIΔΟΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

Χαρτί υγείας λείο λευκό.

Των 250 διπλών φύλλων το κάθε ρολό, με μήκος ρολού από 25-30μέτρα         

1600 ρολά

0,1423

227,68

52,37

 

 

280,05

 

   Η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 1.417,92€ για τον ΚΑΕ 1381 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Οικονομικού έτους 2013.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                       ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                                                                

Διαβάστηκε 1771 φορές