en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 04:42

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo 08/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πρέβεζα: 26-06-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                       Αριθ. Πρωτ.: ΔΣ/815

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ        

______________________________________________________________

Tμήμα……..:Οικονομικό

Πληροφορίες:Ροπόκη Α..- Αυδίκος Αθ.

Tηλ. ………:26823 61310

Fax ……….:26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:Σελεύκειας 2 - 481 00, Πρέβεζα                      

                       

       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo   08/2013                 

                                                         Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας

                Προκηρύσσει

               Δημόσιους Ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς ως κάτωθι:

 

  1. 1)«Ιατρικά αναλώσιμα» με κωδικό κατηγορίας CPV (33140000-3) Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 157.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ 27/2013 και ημ/νία διενέργειας 25/10/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
  2. 2)«Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά» με κωδικό κατηγορίας CPV( 33141000-0) Συνολικού προϋπολογισμού 92.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με Αρ.Διακ.28/2013 και ημ/νία διενέργειας 29/11/2013(ώρα : 12.00 π.μ.).
  3. 3) «Υπηρεσίες ασφάλειας» με κωδικό κατηγορίας CPV( 79710000-4) με κωδικό κατηγορίας

CPV(79710000-4)Συνολικού προϋπολογισμού 66.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με Αρ. Διακ. 29/2013 και ημ/νία διενέργειας 6/9/2013(ώρα : 12.00 π.μ.).

  1. 4)«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού» με κωδικό       κατηγορίας CPV( 50420000-5) Συνολικού προϋπολογισμού 175.500,00 συμπεριλαμβανομένου

                 του ΦΠΑ με Αρ.Διακ.30/2013 και ημ/νία διενέργειας 29/7/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).

5) «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων» με κωδικό   κατηγορίας CPV(90911200-8) Συνολικού                 προϋπολογισμού 167.655,12 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με Αρ. Διακ.31/2013 και ημ/νία διενέργειας  15/11/2013(ώρα : 12.00 π.μ.).

6)«Χειρουργικά όργανα » με κωδικό κατηγορίας CPV(33169000-2) Συνολικού προϋπολογισμού 59.770,73 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με Αρ. Διακ. 32/2013 και ημ/νία διενέργειας 4/10/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).

7)«Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής » με κωδικό κατηγορίας CPV(48000000-8)Συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με Αρ. Διακ.33/2013 και ημ/νία διενέργειας 6/9/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. στο Γρ.Προμηθειών του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα: 2682361310 & 26823613108 (Ροπόκη Α.. - Αυδίκος Αθ.).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.1706.syzefxis.gov.gr/).

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

       Τζίμας Νικόλαος

Διαβάστηκε 1927 φορές