Τετάρτη, 29 Μαϊος 2013 17:28

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo 07/2013

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας Προκηρύσσει Πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ως κάτωθι:
1. «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ» με κωδικό κατηγορίας αντίστοιχα CPV (33141200-2) , CPV (33141310-6) ΚΑΙ CPV (33141323-0) . Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ.14A/2013 και ημ/νία διενέργειας 11/6/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
2. «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» με κωδικό κατηγορίας CPV (33141615-4). Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ.25/2013 και ημ/νία διενέργειας 12/06/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
3. «ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΤΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» (Αναλώσιμα υλικά ιατρικών συσκευών) με κωδικό κατηγορίας CPV (33621000-9). Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 41.735,37€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ.26/2013 και ημ/νία διενέργειας 13/06/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. στο Γρ.Προμηθειών του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα: 2682361310 & 26823613108 (Ροπόκη Α.. - Μάτζιου Όλγα ).
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.1706.syzefxis.gov.gr/).


Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
α/α
Μ. Δαρδαμάνης

Διαβάστηκε 1884 φορές