en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τρίτη, 21 Μαϊος 2013 11:23

3b ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΑΣ _ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

Γράφτηκε από τον

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΝΟΣ ΑΚΟΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6500 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%

 

Τα μηχανήματα να είναι πλήρη, καινούργια, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν τα οποία να είναι πρωτότυπα και όχι απλές φωτοτυπίες ή εκτυπώσεις.

 

Προδιαγραφές Ακοογράφου.

 

 1. 1.Να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής σύγχρονης τεχνολογίας με δύο ανεξάρτητα και ίδια κανάλια.
 2. 2.Να έχει εύρος εντάσεων :
 • αερίνη οδός -10 - 120 dB HL
 • οστέινη οδός -10 - 70 dB HL
 1. 3.Η ένταση του ήχου να μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα των : 1.0 - 2.5 - 5.0 dB.
 2. 4.Να έχει εύρος συχνοτήτων : 125 Hz - 12.500 Hz.
 3. 5.Aπαραίτητα να αναβαθμίζεται σε εύρος συχνοτήτων : 125 Hz - 16.000 Hz για υψίσυχνη ακοομετρία.
 4. 6.Να μπορεί να παρέχει :
 • καθαρό τόνο συνεχόμενα,
 • διακοπτόμενα,
 • θόρυβο στενής δέσμης,
 • λευκό θόρυβο
 • θόρυβο ομιλητικής ακοομετρίας.
 1. 7.Να έχει έξοδο σε ακουστικά, οστεόφωνο και απαραίτητα σε ηχεία ελευθέρου πεδίου.
 2. 8.Να έχει είσοδο για σύνδεση με CD/tape, εξωτερικό μικρόφωνο για ομιλητική ακοομετρία και ενδοεπικοινωνία και μικρόφωνο επιστροφής (ομιλίας ασθενούς - talkback).
 3. 9.Να εκτελεί τις παρακάτω δοκιμασίες (εκτός των κλασικών) : SISI, Fowler (ABLB), Stenger, Master Hearing Aid.
 4. 10.Να προσφερθεί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την λειτουργία του όπως ακουστικά κεφαλής, οστεόφωνο, μικρόφωνο χειριστού.
 5. 11.Να έχει έξοδο για σύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Απαραίτητα να περιλαμβάνεται το λογισμικό σύνδεσης και χειρισμού, αποθήκευσης στην προσφορά.
 6. 12.Θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές : ΕΝ, IEC, ANSI και MDD 93.42.EEC.
 7. 13.Το μηχάνημα πρέπει απαραίτητα :
 8. 14.Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού κλπ.
 9. 15.Να έχει παροχή service και ανταλακτικών για 10 έτη.
 10. 16.Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.

 

 

Προδιαγραφές Τυμπανογράφου.

 1. Να είναι μια συσκευή, προηγμένης τεχνολογίας, η οποία να εκτελεί αυτόματα και χειροκίνητα όλες τις γνωστές δοκιμασίες τυμπανομετρίας.
 2. Η μετρήσεις που πρέπει να εκτελεί είναι :
 1. oΤυμπανόγραμμα σχετικό και απόλυτο με αυτόματη εκκίνηση με την ανίχνευση καλού σφραγίσματος του ακουστικού πόρου. Το εύρος πίεσης να είναι ρυθμισμένο από -600 ως +400 daPa σε βήματα ως και 50 daPa
 2. oΑντανακλαστικά μυός αναβολέως, ομόπλευρα και ετερόπλευρα, με αυτόματη και χειροκίνητη παροχή ερεθισμάτων καθώς και αυτόματη εύρεση ουδού αντανακλαστικών .Τα ερεθίσματα να είναι τόνοι αλλά και θόρυβοι. Ερεθίσματα:500, 1000, 2000, 4000 Hz, Broad Band Noise, Low Band Noise, High Band Noise. Οι εντάσεις ερεθίσματος να είναι ρυθμιζόμενες ως 100 dB HL σε βήματα 10, 15, ή 20 dB. Να αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα του μηχανήματος.
 3. oΔοκιμασία κόπωσης (Reflex Decay) με αυτόματη παροχή ερεθισμάτων 10sec σε όλες τις συχνότητες, με υπολογισμό ποσοστού κόπωσης.
 4. oΈλεγχος λειτουργίας ευσταγχιανής (ETF) απαραίτητα με διάτρητη και ακέραια τυμπανική μεμβράνη.
 1. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης γρήγορων εξετάσεων καθώς επίσης και αυτόματη έναρξη των δοκιμασιών αυτών.
 2. Να εκτελεί και αυτόματες σειρές εξετάσεων, όπως π.χ. τυμπανόγραμμα-αντανακλαστικά-κόπωση χωρίς παρέμβαση του χειριστή.
 3. Να διαθέτει probe με τόνους δοκιμασίας 226 αλλά και 1000 Hz για εξετάσεις σε βρέβη και παιδιά.
 4. Το probe να είναι ελαφρύ, μικρό και ανθεκτικό για ευκολία χρήσης.
 5. Το ετερόπλευρο ερέθισμα να μπορεί να παρέχεται μέσω ακουστικών τύπου insert τα οποία να είναι αποσπώμενα από το υπόλοιπο probe
 6. Να διαθέτει ειδικό σύστημα ειδοποίησης για κακή εφαρμογή του probe η διαρροή κατά την διάρκεια της εξέτασης.
 7. Να έχει ενσωματωμένη οθόνη και δυνατότητα να συνδεθεί με εξωτερικό εκτυπωτή του εμπορίου. Να συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή ασύρματα και να αποθηκεύει τα αποτελέσματα αρχειοθετώντας κάθε ασθενή χωριστά.
 8. Να περιλαμβάνεται το λογισμικό αμφίδρομης επικοινωνίας με τον υπολογιστή, δηλαδή να εμφανίζονται τα δεδομένα των εξετάσεων στον υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο, αλλά και να μπορεί να γίνει χειρισμός του μηχανήματος μέσω του υπολογιστή
 9. Το πρόγραμμα απαραίτητα να μπορεί να εμφανίσει στο ίδιο φύλλο αναφοράς με το ακοόγραμμα του ασθενούς

 


 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνουν με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.

 

 1. Να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας.
 2. Να βασίζεται σε σύγχρονο Η/Υ τελευταίας γενιάς με οθόνη 17” TFT, έγχρωμη, υψηλής ευκρίνειας. Το λειτουργικό αλλά και το πρόγραμμα να τρέχει σε windows 7. Επίσης να περιλαμβάνεται ο Η/Υ ο οποίος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και καταγραφικό laser. Να αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση.
 3. Ο χρόνος ανάλυσης να είναι από 5.0 – 9000 ms.
 4. Ο μετατροπέας A/D να είναι τουλάχιστον στα 16 bit για υψηλή ανάλυση.
 5. Να περιλαμβάνονται:
 • ακουστικά τύπου Insert και
 • οστεόφωνο για μετρήσεις διά της οστέινης οδού.
 • Προγράμματα για VΕMP – Vestibular Evoked Myogenic Potentials
 • προγράμματα για ASSR (Auditory Steady-State Responses) για ακοόγραμμα μέσω προκλητών δυναμικών. Να υπάρχει πρωτόκολλο ταχείας εξέτασης ASSR με ειδικό αλγόριθμο υπολογισμού.
 • Να συνεργάζεται με σύστημα Ηλεκτρονυσταγμογραφίας - Βιντεονυσταγμογραφίας.(ENG/VNG) του ίδιου κατασκευαστή και να χρησιμοποιεί τον Η.Υ. του συστήματος προκλητών δυναμικών.
 • Να έχει βάση δεδομένων για τους ασθενείς , η οποία να είναι κοινή με αυτή του συστήματος ENG/VNG.
 1. Να έχει παρουσίαση ήχου τύπου click & toneburst ρυθμιζόμενης έντασης –132 dB HL.
 2. Απαραίτητα να μπορεί να παρουσιάζει ετερόπλευρο θόρυβο εκώφανσης – masking.
 3. Να έχει φίλτρα κατάλληλα για ΑΠΔ, υψηλά 1000 Ηz και χαμηλά 10ΚΗz περίπου, και φίλτρα λογισμικού με δυνατότητα αυξομείωσης.
 4. Να έχει προγράμματα για Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά πρώιμα, μεσαίας λανθάνουσας καθυστέρησης και βραδέα κύματα.
 5. Το σύστημα να αναβαθμίζεται ώστε να δέχεται:
 1. Να περιλαμβάνεται τροχήλατο τραπεζάκι για την τοποθέτηση της συσκευής και όλα τα αναλώσιμα, ηλεκτρόδια για την πλήρη λειτουργία της συσκευής.
 2. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.

 

 

 

 

 

 


 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ/ΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνουν με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.

 

13. Απαραίτητα να διαθέτει τέσσερα κανάλια καταγραφής για την ηλεκτρονυσταγμογραφία.

14. Να εκτελεί όλες τις δοκιμασίες ηλεκτρονυσταγμογραφίας όπως

 • θερμικές,
 • αυτόματου νυσταγμού,
 • θέσεως,
 • σακκαδικές,
 • οπτοκινητικές.

15. Απαραίτητα να περιλαμβάνει βάση δεδομένων με σύγκριση φυσιολογικών περιστατικών, για ακριβή και εύκολη διαφοροδιάγνωση των περιστατικών ανά ηλικία.

16. Να περιλαμβάνεται θερμός ψυχρός διακλυσμός αέρος που να συνδέεται με το σύστημα και η λειτουργία του βιντεονυσταγμογράφου να ελέγχεται από αυτόν με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους.

17. Ο διακλυστής αέρος να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης ψύξης ώστε να μην επηρεάζεται από τη θερμοκρασία δωματίου, με χαμηλή από 12o C τουλάχιστον.

18. Απαραίτητα να συνδέεται με σύστημα ακουστικών προκλητών δυναμικών και να χρησιμοποιεί βάση δεδομένων για τους ασθενείς η οποία να είναι κοινή με αυτή του συστήματος ακουστικών προκλητών δυναμικών. Και το νυσταγμογράφημα αλλά και τα προκλητά δυναμικά να μπαίνουν στον ίδιο φάκελο του ασθενούς.

19. Να περιλαμβάνεται φωτεινή μπάρα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, και όλα τα αναλώσιμα, ηλεκτρόδια, κλπ, για την πλήρη λειτουργία της συσκευής.

20. Να βασίζεται σε σύγχρονο Η/Υ τελευταίας γενιάς με οθόνη 17” TFT, έγχρωμη, υψηλής ευκρίνειας. Το λειτουργικό αλλά και το πρόγραμμα να τρέχει σε windows 7. Επίσης να περιλαμβάνεται ο Η/Υ ο οποίος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και καταγραφικό laser. Να αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση.


 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνουν με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.

 

 1. 1.Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να αποτελείται από την βασική κονσόλα με τα παρελκόμενά της.
 2. 2.Το σύστημα να είναι ικανό να εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις:
 • Distortion Product OAE (Προϊόντα παραμόρφωσης).
 • 2 κανάλια με συχνότητες 0.5 – 8 kHz, ένταση 30-70 dB SPL.
 • Transient Evoked OAE (Παροδικά Προκλητές απαντήσεις).
 • Ερέθισμα μη γραμμικό με τρόπο παρουσίασης 3 click ίδιας πολικότητας και 1 click ανάστροφης πολικότητας τριπλάσιου πλάτους από το πρώτο click. Πλάτος παλμού 40, 80, 120 μsec. Ερέθισμα γραμμικό με μονοπολικό click πλάτους 40, 80, 120 μsec. Ένταση ερεθίσματος 30-80 dB SPL.
 • Spontaneous OAE (Αυτόματες απαντήσεις).
 • Ταχύτατη εκτέλεση screening ΤΕΟΑΕ ειδική για βρέφη.
 1. 3.Απαραίτητα να εκτελεί διαγνωστική τυμπανομετρία.
 2. 4.Το πρόγραμμα να είναι βασισμένο σε windows 7.
 3. 5.Η έναρξη και η παύση της εξέτασης να μπορεί να εκτελεστεί και από μπουτόν που υπάρχει πάνω στο probe.
 4. 6.Να περιλαμβάνονται αναλυτικά : βιβλίο οδηγιών χρήσης, στήριγμα ώμου, κεφαλόδεσμο, σετ από θηλές, ειδικό probe.
 5. 7.Να βασίζεται σε σύγχρονο Η/Υ τελευταίας γενιάς με οθόνη 17” TFT, έγχρωμη, υψηλής ευκρίνειας. Το λειτουργικό αλλά και το πρόγραμμα να τρέχει σε windows 7. Επίσης να περιλαμβάνεται ο Η/Υ ο οποίος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και καταγραφικό laser. Να αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση.

 

 


 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000 ΕΥΡΩ + 23% ΦΠΑ

 

Τα μηχανήματα να είναι πλήρη, καινούργια, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν τα οποία να είναι πρωτότυπα και όχι απλές φωτοτυπίες ή εκτυπώσεις.

 

Προδιαγραφές Θαλάμου

 

 1. 1.Να είναι κατασκευής από ατσάλι και να είναι συναρμολογούμενος.
 2. 2.Να έχει εξωτερικές διαστάσεις : Μήκος 110 εκ., Πλάτος 120 εκ., Υψος 220 εκ. τουλάχιστον.
 3. 3.Να έχει μείωση θορύβου ανά συχνότητα (τουλάχιστον) :

125Hz

250Hz

500Hz

1KHz

2KHz

4Khz

8Khz

25dB

35dB

45dB

55dB

60dB

60dB

55dB

 1. 4.Να έχει μικρότερους χρόνους αντανάκλασης :

125Hz

250Hz

500Hz

1KHz

2KHz

4Khz

8Khz

0.25δ

0.20δ

0.12δ

0.1δ

0.1δ

0.1δ

0.1δ

 1. 5.Οι εσωτερικοί τοίχοι και το πάτωμα να έχουν ειδικό ηχοαπορροφητικό υλικό (οχι μοκέτα) και να στηρίζεται όλο το σύνολο σε αντικραδασμικό πάτο.
 2. 6.Να έχει πόρτα που να ασφαλίζει μαγνητικά.
 3. 7.Να έχει παράθυρο διπλό για καλή μόνωση.
 4. 8.Να έχει ειδικές υποδοχές για την σύνδεση του ακοογράφου με τα παρελκόμενά του.
 5. 9.Να έχει ειδικό σύστημα εξαερισμού δυναμικότητας 2.8 μ3/λ, χαμηλού θορύβου.

 

 

Διαβάστηκε 2459 φορές