en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Παρασκευή, 17 Μαϊος 2013 01:57

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Γράφτηκε από τον

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το συγκρότημα (μονάδα) να είναι κατά προτίμηση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να αποτελείται από τα ακόλουθα:

Α Κυρίως αναισθησιολογικό μηχάνημα με Αναπνευστήρα

Β Μonitoring βιολογικών παραμέτρων

 

Α. Αναισθησιολογικό μηχάνημα

    1.Αναισθησιολογικό μηχάνημα, τελευταίας τεχνολογίας και σχεδίασης, νοσοκομειακού τύπου, κατάλληλο για όλες τις ηλικίες ασθενών νεογνά παιδιά ενήλικες.
    2.Να φέρεται σε τροχήλατη βάση με μεγάλους αντιστατικούς τροχούς και φρένα για ακινητοποίηση.
    3.Θα φέρει ερμάριο με μεγάλα συρτάρια για την εναπόθεση μικροϋλικών, τραπεζίδιο εργασίας, επιφάνεια για την τοποθέτηση monitor ή άλλων συσκευών, πολύσπαστο βραχίονα για στήριξη καλωδίων και σωληνώσεων, τουλάχιστον τρεις (3) αυτασφαλιζόμενους ρευματολήπτες για την τροφοδοσία άλλων συσκευών και φωτισμό.
    4.Να τροφοδοτείται από κεντρική παροχή ιατρικών αερίων Ο2, Ν2Ο και αέρα. Η τροφοδοσία με ιατρικά αέρια να είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς το χρώμα, διαστάσεις , συνδετικά.
    5.Να διαθέτει ξεχωριστές εισόδους αερίων κεντρικής παροχής και εφεδρικών φιαλών Ο2 και Ν2Ο,με ενσωματωμένο σύστημα ανάρτησης καθώς και μανόμετρα πιέσεων των αερίων τροφοδοσίας κεντρικής παροχής και φιαλών. Να παραδοθεί με τις φιάλες.
    6.Το μηχάνημα με όλα τα επιμέρους συστήματά του να είναι κατάλληλο για την εφαρμογή τόσο της κλασικής αναισθησίας, όσο και της αναισθησίας χαμηλής ροής (Low flow & minimal flow). Να τεκμηριώνονται τα παραπάνω.
    7.Να διαθέτει ακριβή ηλεκτρονική ρύθμιση χορήγησης αερίων (Ο2, Ν2Ο, αέρα), κατάλληλη για την εφαρμογή αναισθησίας χαμηλών ροών, με ψηφιακές ενδείξεις τιμών και ηλεκτρονική απεικόνιση ροών καθώς και ένδειξη συνολικής ροής των φρέσκων αερίων. Να αναφερθεί η ταχύτητα μίξης φρέσκων αερίων και η μέθοδος ελέγχου ακριβείας των ροών.
    8.Να διαθέτει σύστημα το οποίο θα αποκλείει σε οποιαδήποτε περίπτωση την χορήγηση μιγμάτων περιεκτικότητας σε οξυγόνο μικρότερης του 25%, με ταυτόχρονη αποκοπή Ν2Ο, με ταυτόχρονο ηχητικό ALARM, με μεταλλαγή σε πεπιεσμένο αέρα και σε περίπτωση αποκατάστασης της ροής του οξυγόνου να επανέρχεται αυτόματα στην αρχική λειτουργία.
    9.Να διαθέτει flush O2 μεγάλης ροής που να επανέρχεται αυτομάτως.
    10.Να διαθέτει δύο υποδοχές για την ταυτόχρονη ανάρτηση δύο εξαερωτήρων ή ηλεκτρονικό σύστημα μιας θέσης εξαέρωσης με θήκες στήριξης εξαερωτήρων. Οι υποδοχές θα αυτασφαλίζονται για να επιτρέπουν έτσι τη λειτουργία του μηχανήματος ακόμη και όταν έχει αφαιρεθεί ο εξαερωτήρας.
    11.Οι υποδοχές να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας που να αποκλείει την ταυτόχρονη χρήση και των δύο εξαερωτήρων.
    12.Να διαθέτει εξαερωτήρες δεσφλουρανίου και σεβοφλουρανίου με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, πίεσης και ροής καθώς και σύστημα αποφυγής υπερχείλησης.
    13.Το μηχάνημα να διαθέτει ενσωματωμένο πλήρες κυκλικό αναπνευστικό κύκλωμα επανεισπνοής κατάλληλο για low flow και minimal flow αναισθησία, με κάνιστρο νατρασβέστου, μιας και πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα αλλαγής και κατά την διάρκεια του χειρουργείου. Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανωτέρας πιέσεως και μανόμετρο ενδοπνευμονικών πιέσεων και μόνιμη ηλεκτρονική μέτρηση όγκων εισπνοής – εκπνοής.
    14. Να διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης σε περίπτωση ανάγκης (safety relief valve).
    15.Τα τμήματα του κυκλώματος που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού.
    16.Τα στόμια των συνδέσεων να είναι κατάλληλα για προσαρμογή μίας χρήσεως αναισθησιολογικών κυκλωμάτων με ασκό.
    17.Επιπλέον με το μηχάνημα να προσφερθεί και σύστημα μη επανεισπνοής (π.χ. Mapleson ή Magill) καθώς και παιδιατρικό κύκλωμα. Για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών να διαθέτει και εξωτερική έξοδο οδήγησης των φρέσκων αερίων.

Αναπνευστήρας

1. Το αναισθησιολογικό μηχάνημα να φέρει ενσωματωμένο αυτόματο αναπνευστήρα όγκου και πίεσης, κατάλληλο για ενήλικες , παιδιά και νεογνά χωρίς αλλαγή των εξαρτημάτων του και ικανό για την εφαρμογή της low και minimal flow αναισθησίας.
2. Ο αναπνευστήρας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ελεγχόμενος μέσω μικροεπεξεργαστή (microprocessor). Στην περίπτωση πνευματικής λειτουργίας, σε απώλεια του πρωτεύοντος αερίου – οδηγού, να αλλάζει αυτόματα στο δεύτερο αέριο με αντίστοιχη ένδειξη.
3. Να επιτρέπει την εφαρμογή των τύπων αερισμού:

   Α) Ελεγχόμενου όγκου (VCV)

   Β) Ελεγχόμενης πίεσης (PCV)

   Γ) Manual

   D) Spontaneous

   Ε) SIMV

   Στ) Pressure support

   Ζ) Apnea back-up

   H) Επιθυμητή η ύπαρξη και άλλων τρόπων αερισμού.

4. Να διαθέτει ρυθμίσεις για:

   Α) Όγκο αναπνοής από 20 έως 1400 ml τουλάχιστον.

   Β) Αναπνευστική συχνότητα έως 60 ανά λεπτό τουλάχιστον

   Γ) Σχέση Ι:Ε από 1:4 έως 2:1 τουλάχιστον.

   Δ) PEEP έως 20 cm Η2Ο τουλάχιστον.

   Ε) Εισπνευστική παύση

   ΣΤ) Περιορισμό πίεσης από 10 έως 40 cm Η2Ο

5) Να διαθέτει εξελιγμένη, εύχρηστη και ευδιάκριτη διάταξη ασκού, αποσπώμενη με ευκολία για καθαρισμό και αποστείρωση, χωρίς τη χρήση εργαλείων.
6) Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση του παρεχόμενου όγκου στις μεταβολές της ροής των φρέσκων αερίων και της ενδοτικότητας του συστήματος.
7) Για την παρακολούθηση του αερισμού του ασθενούς να διαθέτει ευανάγνωστη ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη περίπου 12΄΄ για την εμφάνιση των μετρήσεων και ψηφιακών ενδείξεων και ιδιαίτερα των:
   Α) Πιέσεων αεραγωγών max, mean, plateau, PEEP με απεικόνιση και της κυματομορφής πίεσης
   Β) Όγκου αναπνοής (TV) και ανά λεπτό (MV)
   Γ) Αναπνευστικής συχνότητας
   Δ) Πυκνότητας εισπνεόμενου οξυγόνου (Fi O2)
   Ε) Ενδοτικότητας και αντίστασης με απεικόνιση αντιστοίχων   βρόγχων (loops)
8) Να υπάρχουν χωριστές ενδείξεις των τιμών ρύθμισης και των μετρούμενων τιμών, μνήμη των παραμέτρων (trends) μεγάλου χρόνου και ιστορικό συναγερμών.
9) Οι παράμετροι πίεσης, όγκου, συχνότητας και πυκνότητας οξυγόνου να παρακολουθούνται με ρυθμιζόμενα μέγιστα – ελάχιστα όρια για σήμανση οπτικοακουστικού συναγερμού.
10) Να εμφανίζει μηνύματα συναγερμού σε περίπτωση άπνοιας, πτώσης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή βλάβης της συσκευής.
11) Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τη διατήρηση της πλήρους λειτουργίας όλης της μονάδας για τουλάχιστον 30 λεπτά σε περίπτωση πτώσης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του μηχανήματος και ένδειξη κατάστασης λειτουργίας μπαταρίας.
12) Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων (scavenging) για εξυγίανση των χώρων των χειρουργείων.
13) Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο διαρροών και έλεγχο κατάστασης ετοιμότητας λειτουργίας (self – test).

Β. Monitoring του ασθενούς

1. Η μονάδα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με monitoring αναισθησίας σύγχρονης τεχνολογίας modular, για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ασθενούς. Το monitor να δύναται να λειτουργήσει και αυτόνομα και ανεξάρτητα, να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για άμεση λειτουργία.
2. Να έχει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 15’’ TFT ή LCD, υψηλής ανάλυσης και να απεικονίζει τουλάχιστον 8 κυματομορφές καθώς και όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους ψηφιακά.
3. Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με τη χρήση λειτουργικών menu.
4. Να διαθέτει ενισχυτές για τις παραμέτρους:
    ΗΚΓ
    Θερμοκρασία
    Αναίμακτη πίεση
    Αιματηρές Πιέσεις
    Κορεσμό οξυγόνου (SpO2)
   5. Να πραγματοποιεί ανάλυση του ST και να δίνει τις μεταβολές αυτών στην οθόνη.
   6. Να απεικονίζει ταυτόχρονα δύο (2) τουλάχιστον απαγωγές ΗΚΓ επιλογής του χειριστή για καλύτερη εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας. Να απεικονίζεται ο καρδιορυθμός και σε περίπτωση αποκόλλησης του ηλεκτροδίου να λαμβάνεται από άλλη παράμετρο όπως IBP, SpO2 κλπ
   7. Τα όρια συναγερμού κάθε παραμέτρου να ρυθμίζονται ξεχωριστά, αλλά και να υπολογίζονται αυτόματα, ανάλογα με τις τιμές των παραμέτρων του ασθενούς, κατ’ επιθυμία του χειριστή.
   8.  Να διαθέτει ενισχυτή μετρήσεων εισπνεομένων – εκπνεομένων Ο2, CO2, N2O, και πτητικών αναισθητικών.
9. Να διαθέτει επίσης καταγραφικό, το οποίο θα καταγράφει κυματομορφές, trends κλπ
10. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με προσθήκη και άλλων βιολογικών παραμέτρων
    CΟ καρδιακής παροχής
    SvO2 κορεσμού φλεβικού οξυγόνου
    EEG εγκεφαλογραφήματος
    ΒΙS (Βάθους αναισθησίας)
    Μέτρησης νευρομυϊκής διέγερσης και άλλων.
11. Το monitor να επικοινωνεί με το αναισθησιολογικό μηχάνημα και να παραλαμβάνει όλα τα δεδομένα αναισθησίας, τα οποία να απεικονίζει κατ’ επιθυμία του χειριστή σύμφωνα με τις ανάγκες του.
12. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σταθμό, για τη δημιουργία φακέλου ασθενούς, που να περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα του monitoring και να μεταδίδει τις πληροφορίες στο κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000 €

Διαβάστηκε 3312 φορές