en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 16 Μαϊος 2013 16:52

1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HD

Γράφτηκε από τον

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HD

 Το λαπαροσκοπικό συγκρότημα να αποτελείται από:

 Α. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ HD

Β. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Γ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ CO2

Δ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ε. ΜΟΝΙΤΟΡ

ΣΤ. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ HD

Ζ. ΤΡΟΛΛΕΥ

Η. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 

 • Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής, για πλήρη συμβατότητα και ομοιογένεια.
 • Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα και να είναι ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική. (Πιστοποιημένα medical grate συσκευές).
 • Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.
 • Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.

 Α. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

 1. 1.Να είναι τελευταίας γενιάς με κεφαλή 3 αισθητηρίων εικόνας (CCD), τεχνολογίας αισθητήρων με φυσική λήψη (acquisition) 16:9 για πραγματική HD εικόνα υψηλής ανάλυσης 1080p, (1920Χ1080 progresive scan).
 2. 2.Η κεφαλή να είναι αδιάβροχη, και να κλιβανίζεται στους 134ο C.
 3. 3.Να διαθέτει ελάχιστη ευαισθησία τουλάχιστον 1,0 lux. Μικρότερη ευαισθησία θα εκτιμηθεί.
 4. 4.Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα βελτιστοποίησης της εικόνας σε διάφορα επίπεδα. Να αναφερθούν.
 5. 5.Να διαθέτει ειδική λειτουργία για χρήση με εύκαμπτα χοληδοχοσκόπια για αντιμετώπιση του φαινομένου moiré.
 6. 6.Να διαθέτει φακό με οπτικό zoom 1Χ έως 2Χ για άριστη απεικόνιση και εργονομία κατά την επέμβαση. Το zoom και η εστίαση να γίνεται εύκολα από περιστροφικούς δακτύλιους.
 7. 7.Να έχει προγραμματιζόμενα πλήκτρα στην κεφαλή για έλεγχο όλων των λειτουργιών της κάμερας και περιφερειακών συσκευών εκτύπωσης και καταγραφής.
 8. 8.Να διαθέτει προβολή του μενού στο μόνιτορ παρακολούθησης για επιλογή και ρύθμιση όλων των παραμέτρων της κάμερας με δυνατότητα αποθήκευσης σε μνήμη για διαφορετικούς χρήστες. Επιπλέον για ευκολία να διαθέτει προεγκατεστημένες ρυθμίσεις ανάλογα την επέμβαση πχ. λαπαροσκόπηση, αρθροσκόπηση κλπ.
 9. 9.Να έχει αυτόματη ρύθμιση του λευκού φωτός (white balance).

10. Nα συνεργάζεται με άκαμπτα και εύκαμπτα βιντεο-ενδοσκόπια.

11. Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους σήματος High Definition όπως HD-SDI, 3G-SDI, HDMI κλπ. Να αναφερθούν όλες οι επιπλέον έξοδοι προς αξιολόγηση.

12. Nα συνδέεται με την πηγή ψυχρού φωτισμού ώστε να ρυθμίζεται η ένταση φωτισμού της πηγή αυτόματα από την κάμερα ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εικόνα σε κάθε στιγμή κατά την διάρκεια της επέμβασης.

13. Nα συνδέεται με τις υπόλοιπες λαπαροσκοπικές συσκευές (συσκευής διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου, πηγής φωτισμού, κλπ.) ώστε οι παράμετροι λειτουργίας τους, και τα μηνύματα ασφαλείας αυτών, να απεικονίζονται στο μόνιτορ για λόγους ασφάλειας και εργονομίας.

14. Να διαθέτει οθόνη κατά προτίμηση αφής για εύκολο χειρισμό και απολύμανση.

 Β. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 1. 1.Να είναι υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED).
 2. 2.Να διαθέτει εγγυημένη λειτουργία της λάμπας άνω των 25.000 ωρών για λόγους οικονομίας του Νοσοκομείου.
 3. 3.Να είναι ιδιαίτερα υψηλής έντασης ο φωτισμός αντίστοιχος τουλάχιστον με λυχνία XENON 180 watt.
 4. 4.Να διαθέτει οθόνη κατά προτίμηση αφής για εύκολο χειρισμό και απολύμανση.
 5. 5.Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση της έντασης της φωτεινότητας, χειροκίνητα αλλά και αυτόματα ρυθμιζόμενη από την παραπάνω ενδοκάμερα με σύνδεση των δύο συσκευών.
 6. 6.Η θερμοκρασία χρώματος να είναι τουλάχιστον 6.000 Κ. για πιστή απόδοση των χρωμάτων. Μεγαλύτερη θερμοκρασία θα εκτιμηθεί.
 7. 7.Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής διαφορετικών εξόδων φωτισμού για σύνδεση με καλώδια διάφoρων κατασκευαστών χωρίς την χρησιμοποίηση adaptors.
 8. 8.Να συνοδεύεται απαραίτητα από καλώδιο ψυχρού φωτισμού διαμ. 4 έως 5 χιλ. μέγιστο και μήκους 230 εκατ. τουλάχιστον.

 Γ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ CO2

 1. 1.Να διαθέτει οθόνη κατά προτίμηση αφής για εύκολο χειρισμό και απολύμανση, με όλες τις ενδείξεις να αναγράφονται ψηφιακά για εύκολη ανάγνωση.
 2. 2.Να θερμαίνει το αέριο σε θερμοκρασία σώματος για αποφυγή επιπλοκών. Να υπάρχει δυνατότητα ύγρανσης του αερίου. Να προσφερθεί προς επιλογή.
 3. 3.Να έχει μεγάλη δυνατότητα ροής τουλάχιστον 40 λ/λεπτό για άριστη λειτουργία σε περιπτώσεις διαρροής αερίου. Μεγαλύτερη δυνατότητα θα εκτιμηθεί.
 4. 4.Να διαθέτει προεπιλογή της επιθυμητής ενδοκοιλιακής πίεσης από 3 mmHg έως 25 mmHg περίπου σε βήματα του 1 mmHg.
 5. 5.Να φέρει συστήματα ασφαλείας με ακουστική ειδοποίηση.
 6. 6.Να περιλαμβάνονται ο σωλήνας σύνδεσης αερίου με τον ασθενή, απαραίτητα πολλαπλών χρήσεων για οικονομία, φίλτρα αερίου και όλα τα απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία της συσκευής.
 7. 7.Να συνδέεται με την ενδοκάμερα ώστε οι παράμετροι λειτουργίας της να απεικονίζονται να απεικονίζονται στο μόνιτορ για λόγους ασφάλειας και εργονομίας.

 Δ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

 1. 1.Η συσκευή να είναι κατάλληλη για χρήση στη λαπαροσκόπηση.
 2. 2.Να έχει ικανότητα πλύσης 1.5 l/min και αναρρόφησης 1.5 l/min τουλάχιστον ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά όλες οι περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων. Μεγαλύτερη δυνατότητα θα εκτιμηθεί.
 3. 3.Να έχει αντλία πλύσης περιστροφικού τύπου με σύστημα διαχείρισης της πίεσης για ασφάλεια του ασθενούς.
 4. 4.Να είναι κατάλληλη για χρήση με λαπαροσκοπικές χειρολαβές πλύσης – αναρρόφησης.
 5. 5.Να συνοδεύεται από τους απαραίτητους σωλήνες πλύσης και αναρρόφησης απαραίτητα πολλαπλών χρήσεων για οικονομία, φίλτρο για την αναρρόφηση και φιάλη αναρρόφησης με βάση στήριξης της στο τροχήλατο.
 6. 6.Να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές IEC 601-1.

Ε. ΜΟΝΙΤΟΡ

 1. 1.Να είναι έγχρωμο τουλάχιστον 26`` με format εικόνας 16:9, τεχνολογίας LCD με οπίσθιο φωτισμό LED, με πιστή αναπαραγωγή της εικόνας του ιστού, ειδικό για ενδοσκοπικές απεικονίσεις.
 2. 2.Να λειτουργεί απαραίτητα με τεχνολογία HD ( High Definition ), διαθέτοντας υψηλή ανάλυση εικόνας 1920 Χ 1080 (1080p) τουλάχιστον, και να διαθέτει επιλογή συστήματος PAL/NTSC
 3. 3.Να διαθέτει εισόδους και εξόδους ψηφιακές, σήματος High Definition. Να αναφερθούν όλες οι είσοδοι και έξοδοι προς αξιολόγηση.
 4. 4.H δυνατότητα απεικόνισης 2 εικόνων από διαφορετικές πηγές σήματος (PIPPicture in Picture) θα εκτιμηθεί.

ΣΤ. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 1. 1.Να μπορεί να δημιουργεί ιατρικό φάκελο με δυνατότητα εισαγωγής όλων των προσωπικών στοιχείων του ασθενούς όπως και παρατηρήσεις για την φαρμακευτική αγωγή αλλά και σχόλια στο τέλος της εξέτασης.
 2. 2.Να λαμβάνει και να αποθηκεύει εικόνες και βιντεο-ακολουθίες με ανάλυση HD 1920Χ1080 και φωνητικά σχόλια και σημειώσεις διαμέσου μικροφώνου από την κάθε επέμβαση τις οποίες να ενσωματώνει στον παραπάνω ιατρικό φάκελο του ασθενούς.
 3. 3.Να είναι συμβατό με συστήματα PACS των νοσοκομείων μέσω πρωτοκόλου DICOM ώστε να πραγματοποιείται διακίνηση εικόνων, στιγμιότυπα επεμβάσεων σε οποιοδήποτε χώρο του Νοσοκομείου.
 4. 4.Να διαθέτει πρωτόκολλο DICOM Worklist Query/Retrieve ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση και η ανάκληση του φακέλου ασθενούς από το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου με φόρτωμα των δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς σε φάκελο αυτόματα για εργονομία και εξοικονόμηση χρόνου.
 5. 5.Να παρέχει αποθήκευση και μεταφορά εικόνων και δεδομένων σε DVD, Hard disk, USB. Να διαθέτει συνολικά τουλάχιστον 1 ΤΒ στο σκληρό δίσκο. Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες του συστήματος προς αξιολόγηση.
 6. 6.Να είναι εύκολη η επεξεργασία των εικόνων και βίντεο μετά την επέμβαση μέσω ενσωματωμένου ειδικού λογισμικού.
 7. 7.Για όλα τα παραπάνω να δημιουργεί αυτόματα ιατρική αναφορά στο τέλος της επέμβασης.
 8. 8.Το σύστημα υποχρεωτικά να λειτουργεί με οθόνη αφής (touch screen) τουλάχιστον 19 ιντσών για εργονομία. Η οθόνη να είναι τοποθετημένη σε ειδικό βραχίονα πάνω στο τροχήλατο και να συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα στη σύνθεση.
 9. 9.Επίσης απαραίτητα να λειτουργεί με φωνητικό έλεγχο μέσω ασύρματου μικροφώνου για χρήση σε αποστειρωμένο περιβάλλον

Ζ. ΤΡΟΛΛΕΥ

 1. 1.Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 τροχούς, με σύστημα πέδησης 2 τροχών για μεγαλύτερη σταθερότητα.
 2. 2.Να διαθέτει ενσωματωμένο πολύπριζο τουλάχιστον 12 θέσεων για τροφοδοσία όλως των επιμέρους συσκευών.
 3. 3.Να διαθέτει ειδική θέση τοποθέτησης της κεφαλής κάμερας, θέση τοποθέτησης φιάλης CO2 και θέση για την συσκευή πλύσης αναρρόφησης.
 4. 4.Να διαθέτει πλαινό βραχίονα για τοποθέτηση της οθόνης αφής.
 5. 5.Να έχει διαστάσεις 680 Χ 1500 Χ 680 χιλ. περίπου.
 6. 6.Να διαθέτει τέσσερα ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων.
 7. 7.Να διαθέτει ειδικό συρτάρι για την τοποθέτηση και χειρισμού του πληκτρολογίου και του ποντικιού του καταγραφικού.
 8. 8.Να διαθέτει κανάλια τακτοποίησης καλωδίων εκατέρωθεν.
 9. 9.Να διαθέτει κεντρικό διακόπτη ON/OFF για την τροφοδοσία όλων των συσκευών.

10. Να διαθέτει ειδικές χειρολαβές για εύκολη μετακίνηση.

Η. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 1. 1.Όλα τα προσφερόμενα να είναι πολλαπλών χρήσεων κλιβανιζόμενα σε κλίβανο υγρό, αερίου και πλάσματος.
 2. 2.Γίνονται δεκτές προσφορές με αποκλίσεις έως - + 10% από τις ζητούμενες διαστάσεις.
 3. 3.Να προσφερθούν σύμφωνα με τα παραπάνω:

Λαπαροσκοπική οπτική με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι 10 χιλ. διάμετρος και 30 εκατ. μήκος.
 • Να είναι τεχνολογίας HD για άριστη απόδοση εικόνας.
 • Να είναι πλήρως πανοραμική.
 • Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να είναι κλιβανιζόμενη.
 • Να είναι γωνίας όρασης 30ο μοιρών.

Τεμάχια 1

Τροκάρ για διέλευση εργαλείων 5 χιλ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι 10 εκατ. μήκος.
 • Να διαθέτει είσοδο για CO2.
 • Να διαθέτει ειδική βαλβίδα σφράγισης εσωτερική, μεταλλική και όχι σιλικόνης για μακροζωία του εργαλείου.
 • Να διαθέτει οπωσδήποτε σπείρωμα στην θήκη για εύκολη καθήλωση στο κοιλιακό τοίχωμα.
 • Να διαθέτει πυραμιδοειδή αιχμηρό άκρο για εύκολη είσοδο στο περιτόναιο.

Τεμάχια 2

Τροκάρ για διέλευση εργαλείων 10 χιλ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι 10 εκατ. μήκος.
 • Να διαθέτουν είσοδο για CO2.
 • Να διαθέτουν ειδική βαλβίδα σφράγισης εσωτερική, μεταλλική και όχι σιλικόνης για μακροζωία του εργαλείου.
 • Να διαθέτει οπωσδήποτε σπείρωμα στην θήκη για εύκολη καθήλωση στο κοιλιακό τοίχωμα.
 • Να διαθέτει πυραμιδοειδή αιχμηρό άκρο για εύκολη είσοδο στο περιτόναιο.
 • Να συνοδεύεται από μειωτήρα για εργαλεία 5 χιλ.

Τεμάχια 1

Τροκάρ για διέλευση εργαλείων 10 χιλ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι 10 εκατ. μήκος.
 • Να διαθέτουν είσοδο για CO2.
 • Να διαθέτουν ειδική βαλβίδα σφράγισης εσωτερική, μεταλλική και όχι σιλικόνης για μακροζωία του εργαλείου.
 • Να διαθέτει οπωσδήποτε σπείρωμα στην θήκη για εύκολη καθήλωση στο κοιλιακό τοίχωμα.
 • Να διαθέτει ατραυματικό άκρο για εύκολη είσοδο τεχνικής HASSON στο περιτόναιο.
 • Να συνοδεύεται από μειωτήρα για εργαλεία 5 χιλ.

Τεμάχια 1

Μονοπολικές λαβίδες σύλληψης και καυτηριασμού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι ατραυματικές με δυνατότητα ισχυρής σύλληψης.
 • Να διαθέτουν χειρολαβή με κλείδωμα και απελευθέρωση με σκανδάλη αλλά και επιλογή ελεύθερης λειτουργίας.
 • Να είναι πάχους 5 χιλ. και μήκους 30 εκατ.
 • Να είναι αρθρωτής τεχνολογίας διαιρούμενη σε μέρη τουλάχιστον για εύκολο καθαρισμό και εύκολης τμηματικής αντικατάστασης πιθανών φθαρμένων κομματιών χωρίς την ανάγκη πλήρους αντικατάστασης της.                                                         

Τεμάχια 2

Μονοπολική λαβίδα διαχωρισμού (Ντισεκτέρ) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να έχει ελαφρά κεκαμένους σιαγώνες μακριούς.
 • Να διαθέτει χειρολαβή με κλείδωμα και απελευθέρωση με σκανδάλη αλλά και επιλογή ελεύθερης λειτουργίας και σύνδεση με καλώδιο διαθερμίας.
 • Να είναι πάχους 5 χιλ. και μήκους 30 εκατ.
 • Να είναι αρθρωτής τεχνολογίας διαιρούμενη σε μέρη τουλάχιστον για εύκολο καθαρισμό και εύκολης τμηματικής αντικατάστασης πιθανών φθαρμένων κομματιών χωρίς την ανάγκη πλήρους αντικατάστασης της.                                                         

Τεμάχια 1

Μονοπολικό ψαλίδι με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να έχει ελαφρά κεκαμένους σιαγώνες.
 • Να διαθέτει χειρολαβή ελεύθερης λειτουργίας και σύνδεση με καλώδιο διαθερμίας.
 • Να είναι πάχους 5 χιλ. και μήκους 30 εκατ.
 • Να είναι αρθρωτής τεχνολογίας διαιρούμενη σε μέρη τουλάχιστον για εύκολο καθαρισμό και εύκολης τμηματικής αντικατάστασης πιθανών φθαρμένων κομματιών χωρίς την ανάγκη πλήρους αντικατάστασης της.                                                         

Τεμάχια 1

Μονοπολικό άγγιστρο (hook) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να έχει σχήμα L.
 • Να διαθέτει σύνδεση με καλώδιο διαθερμίας.
 • Να είναι πάχους 5 χιλ. και μήκους 30 εκατ.
 • Να συνοδεύεται από μονοπολικό καλώδιο για σύνδεση με την διαθερμία του Νοσοκομείου μας.                                                     

Τεμάχια 1

Λαπαροσκοπικός απωθητήρας σπλάχνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι τύπου βεντάλιας με τρία άκρα τουλάχιστον.
 • Να είναι πάχους 5 χιλ. και μήκους 30 εκατ.
 • Να διαθέτει ενεργητική κάμψη του άκρου σε μεγάλο εύρος μοιρών ρυθμιζόμενη από την χειρολαβή για εργονομία στην χρήση.                                                        

Τεμάχια 1

Λαπαροσκοπική λαβίδα τοποθέτησης κλιπ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι ειδική για τοποθέτηση κλιπ τιτανίου.
 • Να είναι μήκους 35 εκατ, πάχους 10 χιλ.
 • Να λειτουργεί με κλιπ μεσαίου – μεγάλου μεγέθους.
 • Να συνοδεύεται από συσκευασία με τουλάχιστον 100 κλιπ επιμερισμένα σε κασέτες κλιπ αποστειρωμένες.    

Τεμάχια 1

Μεταλλικό Κουτί αποθήκευσης και αποστείρωσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να είναι διαστάσεων ικανών για την τοποθέτηση όλων των παραπάνω τροκάρ και των λαβίδων.
 • Να διαθέτει ειδικές θήκες ασφάλισης των εργαλείων σε όρθια θέση για ασφαλή μεταφορά, αποστείρωση και αποθήκευση

Τεμάχια 1


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000 €

Διαβάστηκε 2409 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: 2. ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C – ARM ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ »