Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010 10:26

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ IATΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ IATΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ IATΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (305.32 kB 2010-08-03 12:15:04)

 

Διευκρίνιση σχετικά με την αρ., 26/2010 διακήρυξη του Νοσοκομείου μας.

ΣΧΕΤ.: Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010).

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ.128/3-8-2010) άρθρο 27 παράγραφος 12, παρακαλούμε με την κατάθεση της προσφοράς σας όπως υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί ποινή απόρριψης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των παραπάνω τιμών δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστηκε 2915 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ