Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010 10:26

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (779.43 kB 2010-08-02 14:00:58)

Διευκρίνιση σχετικά με την αρ., 6/2010 διακήρυξη του Νοσοκομείου μας.

ΣΧΕΤ.: Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010).

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ.128/3-8-2010) άρθρο 27 παράγραφος 12, παρακαλούμε με την κατάθεση της προσφοράς σας όπως υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί ποινή απόρριψης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των παραπάνω τιμών δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστηκε 2679 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ