en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010 09:57

ΑΝΑΛΩΣΙΜO ΥΛΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 7/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜO ΥΛΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ:ΑΝΑΛΩΣΙΜO ΥΛΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (708.08 kB 2010-07-29 09:59:15)

Διευκρίνιση σχετικά με την αρ., 7/2010 διακήρυξη του Νοσοκομείου μας.

ΣΧΕΤ.: Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010).

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ.128/3-8-2010) άρθρο 27 παράγραφος 12, παρακαλούμε με την κατάθεση της προσφοράς σας όπως υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί ποινή απόρριψης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των παραπάνω τιμών δεν θα γίνονται δεκτές.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστηκε 2603 φορές