en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010 10:14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (757.49 kB 2010-07-27 10:10:31)

Διευκρίνιση σχετικά με την αρ., 5/2010 διακήρυξη του Νοσοκομείου μας.

ΣΧΕΤ.: Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010).

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ.128/3-8-2010) άρθρο 27 παράγραφος 12, παρακαλούμε με την κατάθεση της προσφοράς σας όπως υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί ποινή απόρριψης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των παραπάνω τιμών δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστηκε 2570 φορές