en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010 10:05

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (861.85 kB 2010-07-27 10:08:58)

Διευκρίνιση σχετικά με την αρ., 14/2010 διακήρυξη του Νοσοκομείου μας.

ΣΧΕΤ.: Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010).

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ.128/3-8-2010) άρθρο 27 παράγραφος 12, παρακαλούμε με την κατάθεση της προσφοράς σας όπως υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί ποινή απόρριψης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των παραπάνω τιμών δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

Διαβάστηκε 2548 φορές