Παροχή διευκρινίσεων ως προς την με αρ 8/2024 Διακήρυξη, αρ ΕΣΗΔΗΣ 351030 του διαγωνισμού για «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑΜ : 24PROC014895250
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                  Πρέβεζα: 06/06/2024
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                Αρ. Πρωτ.:6434

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682 3 61310
FAX: 2682 0 24837
Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα


Παροχή διευκρινίσεων ως προς την με αρ 8/2024 Διακήρυξη, αρ ΕΣΗΔΗΣ 351030 του διαγωνισμού για «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ»