Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»(ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                       Πρέβεζα :21/05/2024
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                            Αρ. Πρωτ.:5842
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tτμήμα…... Οικονομικό
Πληροφορίες: Καρίπογλου Σ.
Tηλ. ……….: 2682361308
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
Mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ:Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»(ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. πρωτ.5709/17-05-2024 αίτημα της βιοιατρικής υπηρεσίας για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»(ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 28/05/2024 ημέρα Τρίτη 11.00π.μ. για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»(ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ:1439) CPV:31440000-2 & CPV:34913000-0.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ/ΤΕΜ  ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ   ΣΥΝΟΛΟ
 1  ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:
SAVER ONE T 12V/2000mAh NI MH SVT-0957
 4        
 2  ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 12V-3Ah  1        

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  • Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν να έχουν ISO για διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
  • Η μπαταρία να έχει CE και εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους .


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ