Πρόσκληση συνεργασίας του Νοσοκομείου με εξωτερικούς συνεργάτες Ιατρούς ειδικότητας Χειρουργικής και Παθολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου παροχής Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την ομαλή
και εύρυθμη λειτουργιά του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με

1 Ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής, και με 1 ιατρό ειδικότητας Παθολογίας με καθεστώς έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δυο μηνών.

 
 
pdf SURG_PATH_DOCT2.pdf 2.16Mb Downloads: 145

SURG_PATH_DOCT2.pdf