en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009 13:56

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για τον εμβολιασμό κατά του ιού Νέας Γρίπης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε εγκύκλιος για τον       « εμβολιασμό κατά του ιού της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)».

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής :

« Για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας γρίπης, απαιτείται αφενός η σχολαστική και συνεχής τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους μας και αφετέρου η δημιουργία τείχους ανοσίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό για τη νέα γρίπη.

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. Για όλες τις ομάδες του πληθυσμού προβλέπεται μία δόση του εμβολίου, εκτός από τα παιδιά κάτω των 10 ετών και τα άτομα με ανοσοκαταστολή, για τα οποία προβλέπονται δύο δόσεις, με μεσοδιάστημα τρεις (3) εβδομάδες. Εφιστάται η προσεχτική εφαρμογή του φύλλου οδηγιών χρήσης που συνοδεύει κάθε σκεύασμα ιδιαίτερα αναφορικά με την παιδιατρική δοσολογία.

Β. Στις 16-11-09 άρχισε ο εμβολιασμός του προσωπικού υγείας (προσωπικό νοσοκομείων ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών, ΙΚΑ, Στρατιωτικών νοσοκομείων, Ιδιωτικών κλινικών, προσωπικού ΕΚΑΒ, ιδιωτών γιατρών, προσωπικού ΕΚΕΠΥ και ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο εμβολιασμός συνεχίζεται στα νοσοκομεία.

Στις 23-11-09 ακολουθεί η έναρξη του εμβολιασμού ειδικών ομάδων πληθυσμού ηλικίας άνω των 6 μηνών. Στις ομάδες αυτές ανήκουν τα άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές (όπως καθορίστηκαν από το Εθνικό Επιστημονικό και Επιχειρησιακό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης κατά τη συνεδρίαση της 4-11-09), οι αιμοδότες και τα άτομα που φροντίζουν βρέφη μικρότερα των έξι μηνών. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα νοσοκομεία (μόνο για ειδικές ομάδες με χρόνια νοσήματα που παρακολουθούνται από το εκάστοτε νοσοκομείο  και για τους αιμοδότες του κάθε νοσοκομείου), στα Κέντρα Υγείας και στα λειτουργούντα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, των Νομαρχιών και των Δήμων. Τονίζεται ότι δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης για τον εμβολιασμό των ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Την 1-12-09 αρχίζει ο εμβολιασμός υγιών ομάδων πληθυσμού, με τα άτομα ηλικίας 4-49 ετών και τους υπηρετούντες σε υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κέντρα Υγείας, στα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, στα Εμβολιαστικά Κέντρα σε Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο.

Στις 7-12-09 ακολουθούν τα υγιή άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κέντρα Υγείας, στα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, στα Εμβολιαστικά Κέντρα σε Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο.

Γ. Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού , είναι οι εξής:

ΕΝΗΛΙΚΕΣ :

·        Έγκυες 2ου και 3ου τριμήνου

·        Μεταμοσχευμένοι συμπαγών  οργάνων και μυελού των οστών

·        Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες/νεοπλασίες και ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς (λόγω υποκειμένης νόσου π.χ. HIV/AIDS, ακτινοβολίας ή θεραπείας π.χ. κορτικοειδή).

·        Άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες.

·        Άτομα με βρογχικό άσθμα – Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια

·        Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια νοσήματα του καρδιαγγειακού (εξαιρείται η απλή υπέρταση).

·        Ασθενείς σε χρόνια αιμοκάθαρση ή χρόνια περιτοναϊκή κάθαρση

·        Άτομα με μυασθένεια – μυοπάθειες και χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα.

·        Άτομα με ρευματολογικά νοσήματα

·        Άτομα με μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ, και άλλα νοσήματα)

·        Υπέρβαροι με BMI >40

ΠΑΙΔΙΑ :

·        Παιδιά με νευρομυϊκά νοσήματα (παιδιά σε ιδρύματα με κινητικά προβλήματα – παιδιά ειδικών σχολείων)

·        Παιδιά με χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού:

-Ινώδης κυστική νόσος

-Χρόνια πνευμονοπάθεια (βρογχοπνευμονική δυσπλασία)

-Άσθμα (κορτιζονοεξαρτώμενο, με χρόνια προφυλακτική αγωγή)

·        Παιδιά με καρδιοπάθειες

·        Παιδιά με κακοήθειες αιμοποιητικού, συμπαγείς όγκους

·        Παιδιά με μεταμόσχευση μυελού και άλλων οργάνων

·        Παιδιά με ανοσοανεπάρκεια και HIV

·        Παιδιά με ρευματολογικά – κολλαγονώσεις

·        Παιδιά με χρόνια νοσήματα (πεπτικού, νεφρών, ήπατος)

·        Παιδιά με διαβήτη ή άλλο μεταβολικό νόσημα

·        Παιδιά – έφηβοι με αιμοσφαιρινοπάθειες

·        Άτομα μικρότερα <19 ετών που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη

Δ. Λόγω της νέας πανδημικής γρίπης τύπου Α(Η1Ν1)ν, συστήνεται για την περίοδο 2009-2010 κατά προτεραιότητα ο εμβολιασμός με το νέο εμβόλιο. Σημειώνεται ότι το εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης και εκείνο κατά της νέας γρίπης μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικό σημείο του σώματος. Επειδή τα εν λόγω εμβόλια περιέχουν αδρανοποιημένους  ιούς, είναι αυτονόητο ότι μπορούν να χορηγηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από τον αρχικό εμβολιασμό (δεν απαιτείται μεσοδιάστημα).

Με δεδομένο ότι έχει αρχίσει ο εμβολιασμός τόσο με το εμβόλιο της εποχικής γρίπης όσο και με το πανδημικό εμβόλιο και ότι απαιτείται μεσοδιάστημα 6 εβδομάδων για την έναρξη του εμβολιασμού με το εμβόλιο BCG, ο αντιφυματικός εμβολιασμός επί του παρόντος αναβάλλεται. Για την επανέναρξή του θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιό μας.

Στη χώρα μας κυκλοφορούν  σήμερα εμβόλια δύο εταιρειών, με τα οποία διενεργείται εμβολιασμός και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα οποία περιέχονται σε φιαλίδια 10 δόσεων. Ως εκ τούτου, σκόπιμο είναι να προγραμματίζεται ο εμβολιασμός με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη, αφού μάλιστα το εμβόλιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν του 24ώρου, από τη στιγμή που θα ανοιχτεί το φιαλίδιο.

Με την παράδοση των εμβολίων παραδίδεται και έντυπο υλικό με τις οδηγίες χρήσης, έντυπο καταγραφής των εμβολιασθέντων καθώς και έντυπο που πρέπει να συμπληρώνεται από τους διενεργούντες τον εμβολιασμό και αφορά στη φαρμακοεπαγρύπνηση».

Η εγκύκλιος απεστάλη προς τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας , Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Υ.Π.Ε της χώρας (με την υποχρέωση να ενημερώσουν Νοσοκομεία, ΚΥ, ΙΑΚ και Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας αρμοδιότητάς τους) και στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Διαβάστηκε 6960 φορές