ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΓΕΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ