ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

nurse_2Στον δεύτερο τομέα παρατηρείται η διάκριση σε τέσσερα (4) τμήματα και συγκεκριμένα:

  • Χειρουργική Κλινική
  • Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική
  • Χειρουργεία και
  • Εξωτερικά Ιατρεία