ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

analyzerΌσον αφορά τον Εργαστηριακό Τομέα, λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:


  • Μικροβιολογικό, εντός του οποίου πραγματοποιούνται και βιοχημικές εξετάσεις
  • Αιματολογικό, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί και η αιμοδοσία του νοσοκομείου
  • Παθολογοανατομικό, εντός του οποίου πραγματοποιούνται και κυτταρολογικές εξετάσεις
  • Ακτινολογικό, στο οποίο θα ενταχθεί και η λειτουργία του υπό προμήθεια αξονικού τομογράφου
  • Στον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας ανήκει επίσης, ως αυτοτελές και ανεξάρτητο τμήμα το νοσοκομειακό φαρμακείο.