Πρόσκληση συνεργασίας του Νοσοκομείου με εξωτερικούς συνεργάτες Ιατρούς ειδικότητας Χειρουργικής με καθεστώς έκδοσης Δελτίου παροχής Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και την κάλυψη των αναγκών του
σε προσωπικό και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με
δύο (2) Ιατρούς ειδικότητας Χειρουργικής,
με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως  11-10-2024

pdf SURG_DOC_2.pdf 1.40Mb Downloads: 12