Πρόσκληση συνεργασίας του Νοσοκομείου με εξωτερικούς συνεργάτες Ιατρούς ειδικότητας Χειρουργικής, Παθολογίας και Μαιευτικής-Γυναικολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου παροχής Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και την κάλυψη των αναγκών του
σε προσωπικό και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με
δύο (2) Ιατρούς ειδικότητας Χειρουργικής, με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Παθολογίας και με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας
με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα τεσσάρων(4) μηνών.

 

 

 

pdf SYRG_PATH_OBS.pdf 936Kb Downloads: 90

SYRG_PATH_OBS.pdf