ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Σήμερα Τρίτη, 16-01-2024 αναρτούμε τον πίνακα τελικής επιλογής ιατρού ΕΣΥ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή Eιδικότητας Χειρουργικής για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 (5η ορθή επανάληψη) υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ.» (Απόφαση προκήρυξης 2943/13-3-2023 του Νοσοκομείου), μετά την υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής της θέσης του πρώτου σε  σειρά κατάταξης υποψήφιου και την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης από το δεύτερο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

(ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: 6.51)

 

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 1

37/9780

567,62

276,00

843,62

 

pdf SURGEON.pdf 274Kb Downloads: 108

SURGEON.pdf