ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Στην εικόνα παρουσιάζεται το λειτουργικό οργανόγραμμα του Γ Ν Πρέβεζας.

organogramma_site2.jpg