ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δημήτρης Σκανδάλης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δημήτρης Σκανδάλης (Πρόεδρος)

Σταύρος Μιχάλης (Αντιπρόεδρος)

Άννα Πήλιου

Ευγενία Πασσά - Εκπρόσωπος Ιατρών

Θωμάς Ντούσκος - Εκπρόσωπος λοιπών εργαζομένων